- Hamisítás Elleni Nemzeti Testület - https://www.hamisitasellen.hu -

Európai bírósági döntés joghatósági kérdésről szerzői jogi jogsértésnél

Az Európai Unió Bírósága annak kapcsán foglalt állást, hogy egy Franciaországban élő brit szerző, P. Pinckney pert indított az osztrák Mediatech ellen, miután tudomására jutott, hogy zeneszámait a Mediatech az engedélye nélkül Ausztriában CD-n többszörözte, majd a Crusoe és az Elegy brit cégek különböző, az interneten – többek között toulouse‑i otthonából is hozzáférhető – oldalakon forgalmazták. A férfi 12 dalát, amelyek még a 70-es években születtek és Pinckney a szövegírója, zeneszerzője és előadója is, az Aubrey Small együttessel rögzítették eredetileg bakelit lemezre.

A brit szerző 2006-ban Franciaországban, francia bíróság előtt indította el a Mediatech ellen az eljárást a szerzői jogainak megsértésével okozott kár megtérítése iránt.

A francia bíróság azért fordult előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az európai fórumhoz, mert az osztrák fél vitatta a francia bíróság joghatóságát. Az osztrák cég szerint ugyanis vagy az alperes székhelye szerinti, azaz osztrák bíróságok, vagy a károkozás helye szerinti ország, azaz az Egyesült Királyság bíróságai járhatnának el az ügyben, ugyanis a CD-k a brit cégek megbízásából készültek, azaz a jogsértés ott történt.

A kérdés tehát az volt, hogy a szerző kérhet-e szerzői jogi jogsértés miatt kártérítést egy olyan tagállam bírósága előtt, amelynek annyi a kapcsolata a jogsértéssel, hogy az interneten közzétett tartalom abban az országban is hozzáférhető.

Az Európai Unió Bíróságának 2013. október 3-i döntése [1] alapján a szerzői vagyoni jog megsértése esetén eljárhat azon tagállam bírósága, amely tagállam védelemben részesíti a szerzői által hivatkozott vagyoni jogokat és az állítólagos kár bekövetkezhet a bíróság illetékességi területén. A kár esetleges bekövetkezésének veszélye pedig különösen abból ered, hogy a megkeresett bíróság illetékességi területén is hozzáférhető internetes oldalon keresztül beszerezhető azon alkotás többszörözött példánya, amelyhez a szerző által hivatkozott jogok kapcsolódnak. E bíróság joghatósága azonban kizárólag az azon tagállam területén bekövetkezett károkra terjed ki, amelyhez e bíróság tartozik.