Preambulum

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (a továbbiakban: HENT) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének

[1] (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek[2] (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint az Európai Adatvédelmi Testület[3] és a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport hatályában fenntartott iránymutatásainak[4], továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak[5] megfelelően járjon el.

Az SZTNH által működtetett Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága ezúton tájékoztatja a HENT https://www.hamisitasellen.hu/ honlapjának látogatóit a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A HENT titkárság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a tájékoztató módosulna, akkor erről az érintetteket a honlapon megjelentetett hír és az ott közzétett tájékoztató útján tájékoztatja.

 1. Az adatkezelők és elérhetőségei

A személyes adatok kezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, mint önálló vagy közös adatkezelők:

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (elérhető a titkársága útján

az alábbi módokon)

székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
központi telefonszáma: +36-1/312-4400 +36-1/312-4400
levélcíme: 1438 Budapest, pf. 415. 1438 Budapest, pf. 415.
központi e-mail címe: sztnh@hipo.gov.hu hent@hipo.gov.hu

 

 1. Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége

Az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: Dr. Hegedüs Krisztina

Az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu

III. A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

III.1. A honlap felkeresésével kapcsolatban kezelt adatok

Az SZTNH, mint önálló adatkezelő kezeli a HENT honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja az esetleges visszaélések megakadályozása és felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, (2)-(3) bekezdése], különös tekintettel

 • az SZTNH jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat előíró a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-aira, elsősorban a 115/K. § c)-e) pontjaira,
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezéseire,
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény rendelkezéseire,
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseire,
 • a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat három hónapig kezeli.

III.2. A honlapon nyújtott tájékoztatásokkal, pályázatokkal kapcsolatban kezelt adatok

A HENT és az SZTNH, mint közös adatkezelők a HENT-honlapon tájékoztatást nyújtanak a HENT tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és eseményekről, beleértve a kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezelik az érintett személyek egyes, adott esetben nyilvánosan más forrásból is elérhető személyes adatait (pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel).

Az adatkezelés célja a tájékoztatáshoz, a szellemi tulajdonhoz és védelméhez kapcsolódó ismeretek terjesztése, az iparjogvédelmi és a szerzői jogi kultúra fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, (2)-(3) bekezdése], különös tekintettel

 • az SZTNH jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat előíró a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-aira, elsősorban a 115/K. § c)-e) pontjaira,
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezéseire,
 • a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

A HENT és az SZTNH az adatok tartalmazó dokumentumokat maradandó értékű iratként kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

III.3. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás

A HENT és az SZTNH, mint közös adatkezelők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a HENT-honlap kapcsolat menüpontjában megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lépjenek velük, érdeklődjenek a HENT tevékenységének gyakorlása során nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ennek során kezelik az érintett vezeték- és keresztnevét, kapcsolattartási adatait (e-mail cím, esetleg telefonszám), illetve az információkérés során megadott egyéb személyes adatot.

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, (2)-(3) bekezdése], különös tekintettel

 • az SZTNH jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat előíró a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-aira, elsősorban a 115/K. § c)-e) pontjaira,
 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezéseire,
 • a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Az SZTNH a kapcsolattartással kapcsolatos adatokat öt évig kezeli.

III.4. Statisztikakészítéssel kapcsolatban kezelt adatok

Az SZTNH a honlap látogatottságához kapcsolódóan – a Matomo szoftver alkalmazásával – az egyes oldalak látogatottságára vonatkozó, statisztikai célú adatokat gyűjt, amelyek az érintettekhez nem köthetők, az adatgyűjtés személyes adatok kezelésével nem jár együtt.

III.5. Cookie-tájékoztató

A HENT-honlap cookie-kat nem használ a működéséhez vagy a statisztikakészítéshez.

A HENT-honlapba beágyazott videók megtekintése esetén az alábbi két cookie kerül a LocalStorage-ba beágyazásra, amennyiben azt a felhasználó előzetesen, az általa használt informatikai eszköz beállításai révén meg nem tiltotta:

A cookie-k
megnevezése szolgáltatója célja
yt-remote-connected-devices YouTube a felhasználó videólejátszójának beállításait tárolja a beágyazott YouTube videók segítségével
yt-remote-device-id

A YouTube csatorna adatkezeléséről további információk az alábbi oldalon érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 1. A személyes adatokhoz hozzáférők köre, címzettek

Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai, illetve a HENT tagjai jogosultak.

Az SZTNH

 • a honlap infrastruktúra-üzemeltetésére a Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. IV. épület VI/97., cégjegyzékszám: 01-09-949932)
 • a honlap alkalmazás-üzemeltetésére az Agox Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1061 Budapest, Király utca 30-32. B. ép. 5. em. 509., cégjegyzékszám: 01-06-772208)
 • a tárhely biztosítására az Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-09-190552)

szolgáltatásait veszi igénybe, amely vállalkozások e tevékenységük során a GDPR rendelkezései alapján adatfeldolgozónak minősülnek. Az adatfeldolgozók az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

Az SZTNH adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság felé, abban az esetben az adott bíróság vagy hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 1. Adatbiztonság

Az SZTNH és az adatfeldolgozói, illetve munkatársaik a személyes adatok megismerésére és kezelésére kizárólag az adatkezelési célokhoz kapcsolódó feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az SZTNH és az adatfeldolgozói megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

V.1. Szervezési intézkedések

Az SZTNH az informatikai rendszereihez való hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a rendszert minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. A rendszerhez hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti, adatvédelmi és információbiztonsági ismeretekkel.

Az SZTNH munkatársait, valamint az adatfeldolgozókat és munkatársait szigorú titoktartási kötelezettség köti, és a feladatellátásuk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

V.2. Technikai intézkedések

Az SZTNH az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – azok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében saját eszközökön, védett adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, jogosultság-ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain minden esetben hardveres határvédelmi eszköz helyezkedik el. Az adatokat az SZTNH redundánsan tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Az SZTNH többszintű (hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű), aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel védi a belső hálózatait a külső támadásoktól, és folyamatosan monitorozza a védelmi intézkedéseket, feltárandó az esetleges incidenseket. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg.

Az SZTNH mindent megtesz annak érdekében, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek az általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztések során olyan rendszereket alakított ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek.

 1. A felhasználók jogai a honlap használatához kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja

Az SZTNH és a HENT (a továbbiakban együttesen: Adatkezelők) számára fontos, hogy adatkezelésük megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint élhet a jelen pontban írt jogaival. Annak érdekében, hogy tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Bizonyos érintetti jogok érvényesítésére csak meghatározott jogalap esetén van lehetőség; az egyes jogokról adott tájékoztatás ezeket az információkat tartalmazza.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben adatkezeléssel összefüggő panasza, kérése van, először a HENT titkársággal vagy az SZTNH-val vegye fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy egymással együttműködve kezeljék a panaszt. A HENT titkárság és az SZTNH elérhetőségei az I. pontban, az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a II. pontban találhatók meg.

VI.1. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az SZTNH elérhetőségeinek egyikén benyújtott kérelmére tájékoztatást kapjon az Adatkezelők által kezelt személyes adatokról, különösen arról, hogy

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen,
  • az adatkezelés céljáról vagy céljairól;
  • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
  • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az Adatkezelők a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • az adatforrásra vonatkozó információkról.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

VI.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az SZTNH elérhetőségeinek egyikén benyújtott kérelem alapján az Adatkezelők helyesbítsék az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is – jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelők rendelkezésére, az SZTNH kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, az SZTNH korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket a tárolás, illetve a GDPR-ban írt további adatkezelési lehetőségek kivételével ideiglenesen felfüggeszti.

VI.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az SZTNH elérhetőségeinek egyikén benyújtott írásbeli kérelemben kérje az Adatkezelők által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelők kezelték;
 • visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • aggodalom merülne fel Önben az Adatkezelők által történő adatkezelés jogszerűsége tekintetében;
 • a személyes adatokat a HENT-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az SZTNH a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre vagy egyikükre vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az SZTNH-ra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a kérelme nyomán az SZTNH megállapítja, hogy az Adatkezelők által kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelés megszünteti, és a korábban kezelt személyes adatokat törli, vagy ezek érdekében megkeresi a HENT-et. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a tiltakozáshoz való jog gyakorlása, valamint a jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

VI.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az SZTNH elérhetőségeinek egyikén benyújtott írásbeli kérelemben kérje az Adatkezelők által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok korlátozását, az alábbi esetekben:

 • aggodalom merülne fel Önben az adatkezelés jogszerűsége tekintetében, de törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az Adatkezelők közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az Adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Az SZTNH automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

A korlátozás feloldásáról az SZTNH előzetesen tájékoztatja Önt.

VI.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az SZTNH elérhetőségeinek egyikén benyújtott írásbeli kérelemben tiltakozzon az Adatkezelők által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az Adatkezelők vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Ebben az esetben az SZTNH megvizsgálja, hogy a tiltakozás időpontjában a kifogásolt adatkezelés vonatkozásában fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az SZTNH nem tudja igazolni az említett okok valamelyikének fennállását, a személyes adatait törli.

VII. Az SZTNH eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

Az SZTNH mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be tudja azonosítani. A kérelem teljesítése érdekében az SZTNH köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Abban az esetben, ha az SZTNH nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kér.

Az SZTNH a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy– a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésről vagy annak elmaradásáról. A határidő meghosszabbítása esetén az SZTNH az okok megjelölésével egy hónapon belül ad tájékoztatást.

Az SZTNH az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában (elsősorban postai vagy elektronikus úton) nyújtja, amennyiben az arra vonatkozó kérést teljesíteni tudja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az SZTNH a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, amennyiben ez nem egyértelműen megalapozatlan, illetve nem túlzó.

Az SZTNH minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az SZTNH tájékoztatja Önt e címzettekről.

VIII. Joggyakorlás az érintett halála után[6]

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban az Adatkezelőknél tett nyilatkozattal meghatalmazott.

Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett azon közeli hozzátartozója (házastárs; egyeneságbeli rokon; örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek; örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő; valamint testvér) érvényesítheti, aki ezt a jogosultságot elsőként gyakorolja.

A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és szükség esetén közeli hozzátartozói minőségét közokirattal igazolni.

A jogokat érvényesítő személyt ezt követően az érintett részére megállapított jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik.

Az SZTNH kérelemre tájékoztatja az érintett közeli hozzátartozóját a jelen pontban írtak alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az első bekezdésben foglalt ügyintézési rendelkezésben, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megtiltotta.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön álláspontja szerint az Adatkezelők nem megfelelő módon, esetlegesen a jogszabályokkal ellentétesen kezelik a személyes adatait, továbbá ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelők nem vagy nem megfelelő módon tettek eleget, többfajta jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

IX.1. Panasztétel az SZTNH-nál

Kérjük, elsősorban a HENT titkársághoz vagy az SZTNH-hoz forduljon annak érdekében, hogy egymással együttműködve legyen kezelhető a panaszt. A HENT titkárság és az SZTNH elérhetőségei az I. pontban, az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a II. pontban találhatók meg.

IX.2. Bírósági jogérvényesítés

Önnek lehetősége van bírósághoz fordulni az Adatkezelők személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Adatkezelők székhelye és az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről, annak megindítása előtt esetlegesen célszerű lehet ügyvéddel konzultálni.

IX.3. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelők személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is az alábbi elérhetőségek valamelyikén (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu/).

[1] az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

[3] https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_hu

[4] http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

[5] https://www.naih.hu/

[6] Infotv. 25. §-aiban foglalt rendelkezések