Büntetik a hamisítást?

Igen, a Büntető Törvénykönyv (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény) szabályozza a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos büntetőjogi tényállásokat, így a bitorlást, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését, a védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszását, a jogkezelési adat meghamisítását és az iparjogvédelmi jogok megsértését, valamint a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények között a versenytárs utánzását. A törvény külön nevesíti az egészségügyi termék hamisítását, amely a gyógyszerhamisítással kapcsolatos cselekményeket (pl. hamis termék előállítása, forgalmazása) szankcionálja.

Valamennyi említett bűncselekmény elkövetése szabadságvesztés büntetésének kiszabását eredményezheti.