Hasznos telefonszámok, linkek

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kérdésekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyújt tájékoztatást honlapján, valamint ügyfélszolgálatán keresztül.

Honlap: www.sztnh.gov.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: http://sztnh.gov.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat.html

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A szellemitulajdon-jogok érvényesítésével, a hamisítás elleni fellépéssel kapcsolatos feladatok jelentős részét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja végre.

Honlap: http://nav.gov.hu/

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszervei (vám- és pénzügyőri igazgatóságok, ill. azok határkirendeltségei) értesíthetők a szellemi tulajdonjogot sértő termékek Európai Unión kívüli országból való behozatala kapcsán, valamint szellemi tulajdonjogot sértő termékek belföldi előállítása, forgalmazása, árusítása (pl. üzletben, piacon, vásárban) kapcsán ezeken az elérhetőségeken.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális bűnügyi igazgatóságai a szellemi tulajdonjogot sértő termékek belföldi előállítása, forgalmazása, árusítása (pl. üzletben, piacon, vásárban) kapcsán, valamint a szerzői jogok online megvalósuló megsértése esetén járnak el.

A szellemi tulajdonjogok megsértése miatt feljelentés itt tehető.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztálya látja el a vámfigyelési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatást és ügyintézést az alábbi elérhetőségeken: e-mail: ebpvpig@nav.gov.hu; cím: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.; Telefon: +36 1 437-4300.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer-hamisítással kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai és kerületi hivatalai járnak el és nyújtanak tájékoztatást.

NÉBIH zöld szám: 06-80/263-244

e-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu,

további elérhetőségek: www.nebih.gov.hu,

Gyógyszerhamisítás

Az egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény (Btk. 186.§) esetén általános nyomozóhatóságként a rendőrség jár el, itt tehető feljelentés e bűncselekmény miatt. A rendőrség részére történő beadványtétellel kapcsolatos további információ: http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

A rendőri szervek elérhetőségei: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag

Gyógyszerhamisítással kapcsolatos ügyekben további szakhatóságok, elérhetőségek: http://www.hamisgyogyszer.hu/hova/

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fogyasztóvédelmi kérdéseikkel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területileg illetékes felügyelőségeihez fordulhat. Ennek módját és az elérhetőségeket itt találja. http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/panaszintezes

A hatóság központi segélyvonala: 06-30-9-634-767

Hétvégi ügyelet elérhető itt.

A hatóság weboldala: www.nfh.hu

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

A hamisítással kapcsolatos általános bejelentést, észrevételt, kérdést intézhet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülethez:

e-mail: hent@hipo.gov.hu

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület konkrét, egyedi ügyeket nem tud kivizsgálni, de tovább tudja irányítani az ilyen típusú bejelentéseket és tájékoztatást tud adni.