Mit tehet, ha azzal szembesült, hogy hamis terméket vásárolt?

Ha a hamisnak bizonyult árut piacon, házaló kereskedőtől, vagy más hasonló helyen vásárolta, úgy igen kevés esélye van jogai érvényesítésére, hiszen nagy valószínűséggel nem kapott számlát vagy nem fogja tudni megtalálni a kereskedőt. Mindenesetre ilyenkor is érdemes megkísérelni a kereskedőt rábírni az áru visszavételére és a vételár visszafizetésére.

Amennyiben boltban vásárolt termék esetében merül fel a hamisítás gyanúja, vissza kell vinni az árut és a kereskedővel egyeztetni az áru kicseréléséről, a vételár visszafizetéséről (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alapján). Ha a közvetlen egyeztetés nem vezetett eredményre, érdemes a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NFH) célszerű felkeresni. Ezekben az esetekben az NFH segít a panaszosoknak felvenni a kapcsolatot a márka képviselőivel vagy a márkavédelmi egyesületekkel, amelyek szakértői tudnak szakvéleményt adni arra vonatkozóan, hogy a panaszolt termék hamisítvány-e. (Ugyanakkor fontos tudni, hogy az NFH a hamisítás tényállásának kérdését nem, csak a termékek minőségi vizsgálatát végzi el, és arról ad szakvéleményt, hogy a tapasztalt hiba rendeltetésszerű használat mellett jelentkezik-e.)

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az üzletben vásárolt termék hamisítvány, lehetőség van az adásvétel „megtámadására”. Ebben az esetben a márkaképviselet szakvéleményét bemutatva az értékesítő helyen kérheti a vételár visszafizetését. A hamisítás tényét megállapító szakvélemény azonban nem kötelező erejű, így a kereskedő megtagadhatja a termék visszavételét. Ez esetben csak bírósági úton lehet érvényesíteni a követelést.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján lehetőség van továbbá arra, hogy a gazdasági kamarák mellett működő ún. Békéltető Testülethez forduljon, amennyiben az adásvételi szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről. A Békéltető Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek között felmerült – termék minőségével, biztonságosságával, vagy termékfelelősségi szabályok alkalmazásával kapcsolatos – vitás ügyeket a felek között bírósági út mellőzésével, egyezséggel zárják le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet. Ha a panasszal érintett gazdálkodó szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy az eljárásban nem vesz részt, úgy az eljáró tanács a rendelkezésre álló dokumentumok és bizonyítékok mérlegelése alapján ajánló határozatot hozhat. Ajánlás jellegű határozat esetében a gazdálkodó szervezet nem köteles eleget tenni a határozatban foglaltaknak. Ilyen esetekben szintén csak bírósági úton lehet érvényesíteni a követelést.

További jó tanács, hogy a gyártó cég vagy a márkaképviselet figyelmét is érdemes felhívni arra (telefonos ügyfélszolgálat, weboldalukon bejelentés stb.), hogy termékeiket hamisítják és pontosan hol vette a hamisítványt.

Végezetül, amennyiben feljelentést szeretne tenni, vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) is, ugyanis ők járnak el az ilyen típusú bűncselekmények során nyomozó, illetve szabálysértési hatóságként. Amennyiben nagy léptékű hamisítási tevékenységgel találkozik, a NAV valószínűleg kiszáll majd a helyszínre és lefoglalja a hamisítványokat, büntető illetve szabálysértési eljárást indít a hamisítványok forgalmazójával vagy gyártójával szemben.

Termékbiztonsággal, jótállással, szavatossággal, jogérvényesítéssel kapcsolatos további információt (pl. veszélyes, forgalomból kivont termékek adatbázisát) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) találhat.

További információt nyújtanak a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei is, a Fogyasztó-kapcsolati Iroda telefonszámai: +36 1 459-4800/ 23025 mellék, ill. +36 1 459-4800/ 23023 mellék.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hétvégén is elérhető telefonos ügyfélszolgálata: 06-30 9634-767

Megbüntethetnek-e azért, mert hamis terméket vásároltam?

Nem, hamis termék vásárlása hazánkban nem büntetendő, kizárólag azok gyártása, forgalmazása, értékesítése stb. jár büntetőjogi, szabálysértési vagy egyéb következményekkel. A hamis termék vásárlása még akkor sem büntetendő, ha a vásárló tudatában van annak, hogy hamis terméket vásárol.
Ugyanakkor, aki hamis terméket vásárol nagyobb kockázatot vállal: gyengébb minőséget kap, nem tudja garanciális, szavatossági igényét érvényesíteni, sok termék az egészségét, testi épségét és életét is veszélyeztetheti.

Fontos azt is tudni, hogy egyes országokban (pl. Svájc) akár a nem-kereskedelmi jelleggel (tehát magánforgalomban, turistaként, átutazóként stb.) bevitt hamis termékeket is elkobozhatják a vámhatóságok. Sőt egyes EU tagországokban (pl. Franciaország és Olaszország) közigazgatási vagy szabálysértési bírsággal büntetik, ha hamisított márkás termékeket vásárol vagy visz be az országba valaki.