A HENT európai társszervezete

A HENT európai társszervezete a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights). A szervezet weboldala elérhető itt.

A Megfigyelőközpont megalakulása

A hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelemre irányuló, 2008-ban megszületett tanácsi állásfoglalásban az Európai Unió Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot arra, hogy hozzon létre egy európai megfigyelőközpontot a hamisítás és a kalózkodás területén.

A Bizottság a Megfigyelőközpontot 2009-től saját keretein belül működtette, majd 2011-ben együttműködési megállapodást írt alá a Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal (Office For Harmonization In The Internal Market).

2012. június 5-én lépett hatályba a 386/2012/EU rendelet, mely a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátásával és a – közszféra és a magánszektor képviselőinek bevonásával működő – Megfigyelőközpont működtetésével bízta meg.

Kapcsolat, tevékenység

Magyarország részéről Bendzsel Miklós, az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, a HENT elnökhelyettese a Megfigyelőközpont tagja. A Megfigyelőközponttal való operatív kapcsolattartást a HENT titkársága látja el.

A megfigyelőközpont tevékenységének fókuszpontjai:

  • a szellemi tulajdon értékének fokozottabb tudatosítása;
  • a szellemi tulajdoni jogsértések elterjedtségének és hatásának fokozottabb tudatosítása;
  • a szellemi tulajdonjogok védelmét szolgáló bevált gyakorlatokra vonatkozó ismeretek bővítése;
  • a szellemi tulajdoni jogsértések hatásaival kapcsolatban a polgárokban kialakuló érzékenység növelése;
  • a szellemi tulajdonjogok érvényesítésében részt vevő hatóságok szaktudásának bővítése;
  • a szellemi tulajdoni jogsértések megelőzésére és kezelésére szolgáló technikai eszközökre vonatkozó ismeretek bővítése;
  • a szellemi tulajdonjogok terén tevékenykedő tagállami hatóságok közötti együttműködés, információcsere erősítése;
  • nemzetközi együttműködés erősítése a szellemi tulajdonjogok érvényesítése területén.
2013-ban a Megfigyelőközpont öt munkacsoportot hozott létre, három munkájában magyar szakértők is részt vesznek. Ezek a jogi, jogérvényesítési és tudatosságnövelő munkacsoportok, melyek negyedévente-félévente Brüsszelben üléseznek.