keszitsvideot

Letölthető kedvenc énekesed múlt héten megjelent albuma! Te letöltenéd most kiadott dalait? Gondolsz arra, hogy ez a letöltés illegális-e? Vajon okoznál ezzel kárt neki? Mikor igen és mikor nem? Járj utána!

Készíts videót!

Dolgozz egyedül vagy legfeljebb 3 fős csapatban, a film legyen maximum 3 perces.

Győzd meg ismerőseidet, hogy miért és kinek káros, ha illegálisan töltenek le! Mutasd be, hogy van más választási lehetőség is!

Készíts interjút egy zenésszel, jogásszal, tanárral vagy a szüleiddel, akinek van véleménye a témáról vagy saját kárán szerzett tapasztalatot! Készíthetsz kampányfilmet is vagy filmre vihetsz egy történetet a tanulságokkal!

Segítség a téma feldolgozásához:

https://www.hamisitasellen.hu/diakoknak/

www.fairplayhungary.hu

Zsűrizés és nyeremények

A beküldött pályaművek közül a HENT és a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért munkatársaiból alakult zsűri választja ki a díjazott kisfilmeket.

Nyeremények: letöltési csomagok on-line zenei áruházakhoz 50 000 Ft (1. helyezett), 30 000 Ft (2. helyezett) és 20 000 Ft (3. helyezett) értékben a ProArt Szövetség felajánlásában.

Pályázati feltételek

A részvétel a pályázaton díjmentes.

A pályázaton minden 14-18 év közötti középiskolás tanuló részt vehet.

Az érvényes pályázat feltétele az, hogy határidőben, a kiírási feltételek elfogadásával a kiírásnak megfelelő művet hozz létre a kért formában és módon, a kész kisfilmet töltsd fel a Youtube-ra, majd a linket küldd el a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület e-mail címére: hent@hipo.gov.hu .

Az e-mailben írd meg neveteket, életkorotokat, iskolátok nevét és a csapatvezető telefonszámát, hogy értesíteni tudjunk!

Csapat: egyéni vagy legfeljebb 3 fős

Film hossza: maximum 3 perces

A pályázat beadási határideje: 2014. április 30.

Kizárásra kerülnek azok a művek, amelyek a leírt feltételeknek nem felelnek meg, a jelentkezés nem az előírtnak megfelelő, esetleg jogsértő a pályamű tartalma, vagy nem saját mű, illetve határidőn túl küldték be.

A pályázaton résztvevők a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy velük, illetve törvényes képviselőikkel a pályamunka további felhasználásáról a HENT felhasználási szerződést kössön, amennyiben pályaművük nyert a pályázaton.

Nyeremények átvétele

A zsűri döntését követően a HENT értesíti (telefonon és e-mailben) a díjazott pályaművek készítőit.

A nyeremények átvételének elsődleges módja a személyes átvétel – a személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával – a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkárságán (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.).

A díjazottak nevét 2014. május 16-án tesszük közzé a HENT weboldalán, Facebook oldalán és következő hírlevelében.

A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. A nyeremény másra át nem váltható és másra át nem ruházható.

Adatvédelmi nyilatkozat

A HENT vállalja, hogy a nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, kizárólag jelen pályázatban foglalt célokkal összefüggésben használja fel, azt harmadik személynek nem adja át, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

A játékban résztvevők elfogadják, hogy a nyertes pályaművek, ezek beküldőinek neve, a HENT heti rendszerességgel megjelenő hírlevelében, valamint a HENT tájékoztató anyagaikban is közlésre kerülhetnek.

Kizáró tényezők

A pályázaton a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkárságának munkavállalói, tisztségviselői és hozzátartozóik

[A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai], a HENT tagjai, tisztségviselői és hozzátartozóik, valamint a ProArt Szövetség munkavállalói, tisztségviselői. illetve hozzátartozóik nem vehetnek részt.