Általános és középiskolás szellemitulajdon-védelmi tudásfejlesztő programok

A szellemi tulajdon észrevétlenül is életünk részét képezi. Az innovációnak, a kutatói-fejlesztői tevékenységnek köszönhetünk olyan, ma már nélkülözhetetlen műszaki eszközöket, mint a mobiltelefon, a számítógép, vagy az életmentő gyógyszerek. A termékeket jelölő márkajelzések, védjegyek segítenek bennünket vásárlásunk során eligazodni, szórakozásunkat, művelődésünket pedig a filmek, zenék, könyvek biztosítják. Mindezek szellemi értéket, szellemi terméket testesítenek meg. Szellemi tulajdona mindenkinek lehet, hiszen nem csak egy bestsellert védhet a szerzői jog, de egy rajzot, blogbejegyzést, fogalmazást is.

A szellemitulajdon-védelem eszmei alapvetése az alkotás tisztelete, egyik célja pedig annak garantálása, hogy az alkotást létrehozó személy valamilyen módon élvezhesse munkája gyümölcsét. Az anyagi elismerés mellett éppoly fontos az erkölcsi elismerés is, ami egy jelentős találmány feltalálójának vagy egy híres zenemű zeneszerzőjének kijár, és ezáltal neve fennmarad az utókornak is.

Ahogy a gyerekek megtanulják, hogy a bolt polcáról sem vihetik el fizetés nélkül a csokoládét, a szellemi tulajdon tiszteletét is meg kell tanulniuk. A digitális technológiák terjedésével ez még fontosabbá válik, hiszen a szellemi tulajdon megsértése egyre inkább az internet használatához köthető. A kísértés pedig hatalmas, hiszen minden annyira könnyen elérhető. A ma felnövekvő, intenzív internethasználó generációk számára sajnos egyre általánosabbá válik a normasértő magatartás mindennapi tartalom-felhasználásuk, tudásszerzésük, szórakozásuk során. Ugyanakkor a fiatalok legtöbbször nem is tudják, hogy amit csinálnak, az nem megengedett.

Ezen szemlélet, illetve magatartási normák átadása a felnövekvő generáció számára a felnőttek, tanítók, tanárok, szülők felelőssége. Hosszú távon csak így érhető el, hogy a fiatalok tudatos fogyasztókká és a szellemi értékeket okosan kezelni tudó gazdasági szereplőkké váljanak.

Az alkotók munkájának tiszteletére való nevelés és a szellemitulajdon-védelem fontosságát felismerve a 2013 szeptemberétől hatályba lépő kerettantervekbe is több tantárgy (pl. magyar nyelv és irodalom, informatika, erkölcstan, technika) követelményrendszerébe bekerültek az e területet érintő témák.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – ami a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkárságát is működteti – résztámogató programot indított azzal a céllal, hogy segítse a pedagógusokat ennek az üzenetnek a közvetítésében, és felhívja a figyelmet a szellemi javak oltalmának fontosságára a közoktatásban is.

A Hivatal és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) 2013. augusztus 29-én együttműködési megállapodást írt alá, melynek fő célja a tankönyvek, tanári segédkönyvek, tanári továbbképzések szellemitulajdon-védelmi ismeretekkel való bővítése és ezáltal a diákok szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságának növelése.