Munkacsoportok

Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport

A munkacsoport vezetője dr. Kármán Gabriella, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa

A munkacsoport 2011-ben jött létre.

A munkacsoport tagjai a legjelentősebb közgyűjtemények, a műkereskedelem képviselői, kulturális szervezetek, jogászok, restaurátorok, művészettörténészek, kutatók, szakértők, a Innovációs és Technológiai Minisztérium, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara, és a Magyar Képzőművészeti Egyetem.

Tevékenységével alapvetően a művészeti alkotások, ezek között is a képző- és iparművészeti alkotások hamisítása elleni küzdelemre helyezi a hangsúlyt. Munkája során a következő területeket kezeli kiemelten:

 • a kulturális javak hamisítás elleni védelmét jelentő szabályozás vizsgálata
 • a szakmai-szakértői szabályok vizsgálata
 • a műkereskedelem szerepe a kulturális javak védelmében
 • a hamis kulturális javak kezelése a hamisítás elleni küzdelemben.

Tudjon meg többet a munkacsoport tevékenységéről!

Gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport

A munkacsoport vezetője dr. Ilku Lívia tanácsadó, Richter Gedeon Nyrt.

A munkacsoport 2009-ben jött létre.

A munkacsoport tagjai többek között az EMMI Egészségügyi Államtitkársága, a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselői, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, gyógyszergyártók egyesületei, a Gyógyszer-nagykereskedők Egyesülete,.

Tevékenységével alapvetően a humán gyógyszerek hamisítása elleni küzdelemre helyezi a hangsúlyt. Munkája során a következő területeket kezeli kiemelten:

 • a hamis gyógyszerek forgalma növekedésének megállítása
 • a jogi szabályozás szigorítása, a hamisítványok mennyiségének csökkentése
 • a lakosság tudatosságának növelése, figyelemfelkeltő kampányok folytatása
 • a hamisítás elleni küzdelem megfeleltetése a forgalmazás változó körülményeinek

Az étrend-kiegészítők egyre elterjedtebb, főként tiltott gyógyszerhatóanyag adalékokkal történő hamisítása indokolttá tette, hogy a munkacsoport e problémakör kezelésével is foglalkozzon, ezért megalakította az étrendkiegészítő-hamisítás elleni alcsoportot 2011-ben.

Az alcsoport tagjai az étrend-kiegészítők szabályozásával, forgalmazásával érintett kormányzati és szakmai érdekképviseleti szervezetek, így pl. az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet és a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete képviselői.

Tevékenységével alapvetően a jogszabályi környezet szigorítására és a fokozott ellenőrzés bevezetésével a lakosság egészségvédelmére helyezi a hangsúlyt.

Tudjon meg többet a munkacsoport tevékenységéről!

Jogérvényesítési munkacsoport

A munkacsoport vezetője dr. Fulajtár Zsófia,  a Bérczes Ügyvédi Iroda partner ügyvédje

A munkacsoport 2012-ben jött létre.

A munkacsoport tagjai a szellemitulajdon-védelmi szakmai érdekképviseleti szervezetek (MIE, MVE, ProArt, JAF), a jogosultak képviselői, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Internetszolgáltatók Tanácsa, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége.

Tevékenységével feltárja a hamis és kalóz termékek elleni küzdelemben mutatkozó jogérvényesítési problémákat, azok okait és ezekre megoldási javaslatokat dolgoz ki az érintettek bevonásával. Munkája során a következő területeket kezeli kiemelten:

 • a jogérvényesítésben közreműködő hatóságok szellemitulajdon-védelmi ismereteinek bővítése
 • a jogérvényesítést segítő jogszabály-módosítások kidolgozása
 • joggyakorlati nehézségek elemzése
 • interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá tétele

Tudjon meg többet a munkacsoport tevékenységéről!

Ipari és kereskedelmi szekció

A munkacsoport vezetője Gláser Tamás, a Magyar Védjegy Egyesület ügyvezető elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének EB alelnöke

A munkacsoport 2012-ben jött létre.

A munkacsoport tagjai különböző kereskedelmi érdekvédelmi szervezetek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és magyar gazdálkodó és kereskedelmi vállalatok.

Tevékenységével alapvetően a vállalkozások szellemi tulajdonjogainak hatékony védelmét kívánja erősíteni, az áruk hamisítása elleni fellépéssel foglalkozik. Munkája során a következő területeket kezeli kiemelten:

 • monitorozza az egyes iparági területek hamisítással való fertőzöttségét
 • az ipari és kereskedelmi szféra jogérvényesítési lehetőségeit vizsgálja
 • elősegíti és támogatja a vállalkozói szféra és a hamisítás elleni fellépésben hatáskörrel bíró hatóságok közötti párbeszéd folyamatosságát, fejlesztését

Tudjon meg többet a munkacsoport tevékenységéről!

Tudatosságfejlesztési munkacsoport

A munkacsoport vezetője dr. Horváth Péter, a Pro Art Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatója

A munkacsoport 2015-ben jött létre.

A munkacsoport tagjai többek között az Agrárminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselői, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Márkaszövetség, a  szellemitulajdon-védelmi szakmai érdekképviseleti szervezetek (ProArt, MKKE), Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, a Magyar Autós Szakmai Szövetség, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége.

Tevékenységével szerzői jogi jogérvényesítés hatékonyságának javítását tűzte ki célul, elsősorban a fiatalok tudatosságnövelését például az internetes jogsértések kapcsán. Munkája során a következő területeket kezeli kiemelten:

 • oktatási rendszer résztvevőinek naprakész tájékoztatása
 • felhívó és felvilágosító kampány szervezése az átlag fogyasztó számára a szakhatóságok, államigazgatás egyéb szereplőinek és a gazdasági szektor bevonásával
 • fogyasztási, kereskedelmi  statisztikák, fogyasztói szokások felmérése több szegmensben (iskolásoktól vállalkozásokig)

Infokommunikációs munkacsoport

A munkacsoport vezetője Laufer Tamás, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke

A munkacsoport 2015-ben jött létre.

A munkacsoport tagjai többek között a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviselői, a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézete, Bíróságok, Ügyészségek, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, az Internetszolgáltatók Tanácsa, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács, a Magyar Tartalomipari Szövetség, a  jogosultakat képviselő szervezetek.

Munkája során a következő területeket kezeli kiemelten:

 • az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés
 • a jogalkalmazó szervek felkészültségének javítása, képzésük, továbbképzésük, együttműködésük fokozása
 • általános lakossági tudatosságnövelés
 • fiatalok, iskolások felvilágosítása, oktatása
 • az infokommunikációs szolgáltatások terjedését gátló körülmények felszámolása