Akadályozza meg termékei hamisítását!

Számos intézkedéssel védheti vállalkozását a hamisítók ellen: lajstromozza szellemitulajdon-jogait, építse be üzleti stratégiájába a szellemitulajdon-jogi jogérvényesítést és tegyen megfelelő megelőző intézkedéseket üzleti tevékenysége során.

Lajstromozza szellemitulajdon-jogait!

A szellemitulajdon-jogok jogosultjait szellemi alkotásuk tekintetében kizárólagos jogok illetik meg. Ez azt jelenti, hogy a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokat csak ők gyakorolhatják, mindenki más erre csak a jogosult engedélye alapján jogosult.

Például ha egy cégnek bejegyzett védjegyoltalma van, akkor más a védjeggyel azonos vagy azzal az összetéveszthetőségig hasonló megjelölést nem használhat gazdasági tevékenysége körében azonos vagy hasonló árukra, szolgáltatásokra nézve, így ilyen megjelölést a védjegyjogosult cég engedélye nélkül nem helyezhet el árun, nem használhat reklámban és domain névként sem.

A szellemitulajdon-jogok tekintetében jogsértés az, ha valaki a jogosult engedélye nélkül, vagy az adott engedély kereteit túllépve hasznosította vagy használta fel a védett alkotást, megoldást, megjelölést.

Iparjogvédelmi oltalom hiányában nehezebb a jogérvényesítés. Bár szóba jöhet a versenyjog által biztosított jog alapján történő igényérvényesítés (jellegbitorlás), de ekkor a bizonyítási kötelezettség és a bizonyítási teher is a vállalkozót terheli. A per során többek között igazolnia kell, hogy tényleg használja az adott megnevezést, és, hogy a használat elér egy a jog által megkívánt bizonyos szintet (intenzitás, földrajzi terjedelem, forgalom).

Az egyes oltalmi formákra vonatkozó lajstromozási eljárásokról bővebben olvashat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján.

A szerzői jogi védelemhez nem szükséges lajstromozás, a szerző jogi védelem a szerzői mű létrejöttével keletkezik, viszont a szerzői jogok érvényesítése során segítséget nyújthat a szerzői mű önkéntes műnyilvántartásba vétele.

Építse be üzleti stratégiájába a szellemitulajdon-jogi jogérvényesítést!

Az üzleti stratégia kialakítása és alkalmazása a vállalkozás sikeres működésének fontos feltétele. Irányt mutat a fejlődéshez azáltal, hogy elemzi a vállalkozás működésének belső és külső környezetét, feltárja a vállalkozás meglévő adottságait, erőforrásait és fejlesztési lehetőségeit, valamint meghatározza a felmerülő kockázati tényezőket és a veszélyek elhárításának lehetőségeit.

Érdemes üzleti stratégiájában ezért számba venni a meglévő szellemitulajdon-jogokat, hiszen azok is a vállalat vagyonát, erőforrásait képezik. A meglévő szellemi tulajdon tudatos és sikeres menedzselését segíti elő a szellemivagyon-felmérés, mely tevékenységet többek között az első magyar szellemi tulajdon ügynökség, a Hipavilon Nonprofit Kft. is végez. Egy naprakész lista a szellemitulajdon-jogokról lényegesen hozzájárulhat a jogérvényesítés sikeréhez is.

A hamisítás olyan kockázati tényező, melyet a termékfejlesztés valamennyi szakaszában érdemes figyelembe venni, az ötlet megszületésétől a termék piacra kerüléséig, sőt, a termék teljes életciklusa alatt is számolni kell vele.

Mindenképpen érdemes meghatározni, hogy hol jelenhetnek meg a hamisítás kockázatai, illetve meg kell határozni azokat a megelőző intézkedéseket melyekkel a hamisítás veszélyei időben felszámolhatók, illetve számba kell venni a hamisítás elleni tényleges fellépés lehetőségeit és annak várható költségeit egyaránt.

Mit tehet annak érdekében, hogy megakadályozza termékei, szolgáltatásai hamisítását?

Tegyen megfelelő megelőző intézkedéseket!

 • Használjon nehezen másolható, különleges jelzéseket termékein és csomagolásain!
  Az ilyen megjelölések használatával a hamisítóknak nehezebb lesz a termék másolása, ugyanakkor segítséget nyújtanak a fogyasztóknak és a gyártónak is abban, hogy az eredeti terméket meg tudják különböztetni a hamisítványtól. A termék megjelölhető például hologrammal, vonalkóddal, háromdimenziós matricával, vagy alkalmazhatók olyan chipek, melyekkel követhető az áru útja, egészen a fogyasztóig.
 • Ismerje fel a már piacra került hamisítványokat!

  Derítse fel és kövesse folyamatos figyelemmel, hogy az eredeti termékeit utánzó hamisítványok milyen értékesítési helyeken jelennek meg!

  A hamisítványok jelentős részét az interneten kínálják eladásra. Érdemes ezért tisztában lenni azzal, hogy milyen weboldalakon, és amennyiben hamis termékeket észlel, kérje azonnal eltávolításukat.

 • Ellenőrizze beszállítóját!

  Minősítse beszállítóit és a minősítés a szellemitulajdon-védelmi szempontokra is terjedjen ki!

  Mielőtt szerződést köt egy beszállítóval, tudjon meg róla minden fontos információt, így többek között azt is, hogy volt-e korábban hamisítással kapcsolatos ügye.

  A beszállítókkal kötendő szerződésekbe építsen be titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben viszonteladókkal köt üzletet, győződjön meg róla, hogy rendelkeznek megfelelő licenciákkal a más cég szellemitulajdon-jogi oltalma alatt álló áru értékesítésére vonatkozóan.

 • Védje üzleti titkait!

  A szellemi tulajdonra vonatkozó információk megfelelő titokban tartása akadályozza a hamisítást, hiszen a hamisítók így nem jutnak hozzá azokhoz az ismeretekhez, melyek lehetővé teszik a termékek másolását. Mindig szükséges megfontolni, hogy melyek azok a működésre vonatkozó információk, melyeket megoszt másokkal és mik azok, amiket titokban tart. Építsen megfelelő titoktartási rendelkezéseket a munkavállalókkal kötendő munkaszerződésekbe is, melyek értelmében egy esetleges munkaviszony megszüntetést követően sem lehet információt átadni a versenytársaknak.

 • Tegyen közzé hamisítványokra vonatkozó ismereteket weboldalán!

  Érdemes megfelelő tájékoztatást elhelyezni cége honlapján, melyből a fogyasztók tájékozódhatnak arról, hogyan ismerhetik fel az eredeti termékeket, mi utalhat arra, hogy hamis terméket vásárolnak, illetve arról, milyen veszéllyel járhat a hamis termék megvásárlása.

  Segítheti a hamis termékek felismerését az is, ha a hamisításra vonatkozó információk között néhány hamis termékekre vonatkozó példát is bemutat a fogyasztóknak.

  Érdemes megjeleníteni a honlapon azoknak a hatóságoknak az elérhetőségét is, ahová a fogyasztók termékhamisítás gyanúja esetén fordulhatnak.