Hamisítvány a beszerzési folyamatban

Az utóbbi években a hamisítók egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak, ezért sok esetben nagyon nehéz megkülönböztetni egy eredeti terméket egy hamisítványtól. Körültekintő, megelőző intézkedéseket megfelelően alkalmazó cégekkel is előfordulhat ezért, hogy beszerzéseik során hamis terméket rendelnek, esetleg hamisítványt kezdenek forgalmazni.

A hamisítványok importja és forgalmazása jogsértő tevékenység.

Amennyiben importtal és forgalmazással foglalkozó gazdasági társaság, üzleti stratégiájában célszerű meghatároznia, milyen megelőző intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy elkerülje a hamisítványok bekerülését beszerzési folyamatába.

Tegyen megfelelő megelőző intézkedéseket, fordítson figyelmet partnerei, beszállítói minősítésére!

Készítsen cselekvési tervet a szellemitulajdon-jogot sértő helyzetek kezelésére!

A cselevési terv a következő lépéseket tartalmazza:

 1. Azonnal vonja ki a piacról a jogsértő termékeket!
  Gyors cselekvéssel csökkenthetők a hamisítással okozott károk.
 2. Tájékoztassa az eredeti gyártót a jogsértő cselekményről!
  Rendkívül fontos, hogy az eredeti termékek gyártója értesüljön arról, hogy termékeit hamisítják, így ő is hozzá tud járulni a további jogsértő esetek megakadályozásához.
 3. Értesítse a hatóságokat a jogsértő cselekmény észleléséről!
 • Szellemitulajdon-jogot sértő termékek harmadik (Európai Unión kívüli) országból történő behozatala esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszervei (vám- és pénzügyőri igazgatóságok, ill. azok határkirendeltségei) járnak el.
  Elérhetőségük itt található.
 • Szellemitulajdon-jogot sértő termékek belföldi előállítása, forgalmazása, árusítása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszervei (vám- és pénzügyőri igazgatóságok), illetve regionális bűnügyi igazgatóságai járnak el.
  Elérhetőségük itt és itt található.
 • Szerzői jogot sértő tartalmak interneten történő megjelenése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális bűnügyi igazgatóságai járnak el.
  Elérhetőségük itt található.
 • A Btk. 186. §-a szerinti egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény esetén általános nyomozóhatóságként a rendőrség (xxx) jár el.
  Elérhetősége itt található.
 • Tájékoztassa a nyilvánosságot!
  Ha a hamis termékek a fogyasztókhoz is eljutottak, fontos, hogy ők is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek annak érdekében, hogy a hamisítás káros következményei csökkenjenek.
 • Vegye fel a kapcsolatot jogi képviselőjével!
  A szellemitulajdon-jogi jogérvényesítésben jártas jogi képviselő hatékony segítséget nyújthat a probléma megoldásában, különösen akkor, ha a hamis termék gyártója nem akarja elismerni felelősségét és az okozott kár megtérítése érdekében pert kell indítani.