Hasznos telefonszámok, linkek

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kérdésekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyújt tájékoztatást honlapján, valamint ügyfélszolgálatán keresztül.

Honlap: www.sztnh.gov.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: http://sztnh.gov.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat.html

Az önkéntes műnyilvántartásról: http://www.sztnh.gov.hu/szolgaltatasok/onkentes_munyilvantartas.html

A közös jogkezelő szervezetekről: http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek

Jogérvényesítéshez kapcsolódó jogszabályok: http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/jogforras_jogervenyesites/

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A szellemitulajdon-jogok érvényesítésével, a hamisítás elleni fellépéssel kapcsolatos feladatok jelentős részét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja végre.

Honlap: http://nav.gov.hu/

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszervei (vám- és pénzügyőri igazgatóságok, ill. azok határkirendeltségei) értesíthetők a szellemi tulajdonjogot sértő termékek Európai Unión kívüli országból való behozatala kapcsán, valamint szellemi tulajdonjogot sértő termékek belföldi előállítása, forgalmazása, árusítása (pl. üzletben, piacon, vásárban) kapcsán ezeken az elérhetőségeken.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális bűnügyi igazgatóságai a szellemi tulajdonjogot sértő termékek belföldi előállítása, forgalmazása, árusítása (pl. üzletben, piacon, vásárban) kapcsán, valamint a szerzői jogok online megvalósuló megsértése esetén járnak el.

A szellemi tulajdonjogok megsértése miatt feljelentés itt tehető.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztálya látja el a vámfigyelési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatást és ügyintézést az alábbi elérhetőségeken: e-mail: ebpvpig@nav.gov.hu; cím: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.; Telefon: +36 1 437-4300.

Rendőrség

Az egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény (Btk. 186.§) esetén általános nyomozóhatóságként a rendőrség jár el, itt tehető feljelentés e bűncselekmény miatt. A rendőrség részére történő beadványtétellel kapcsolatos további információ: http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

A rendőri szervek elérhetőségei: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag

Gyógyszerhamisítással kapcsolatos ügyekben további szakhatóságok, elérhetőségek: http://www.hamisgyogyszer.hu/hova/

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

A HENT honlapján a hamisításról, a hamisítás elleni fellépésről kaphat általános tájékoztatás, olvashat cikkeket. A hamisítással kapcsolatos általános kérdésével fordulhat a Testülethez a hent@hipo.gov.hu e-mail címen.