A dokumentum részletesen szól a megfogalmazott feladatokról, arról, hogy a hamisítás elleni fellépéshez elengedhetetlen a műtárgyhamisítás magyarországi jellemzőinek megismerése és az alapvető fogalmak tisztázása, a jogi szabályozás vizsgálata és optimalizálása. A hamisítás elleni fellépés során fokozott szerepe van a szakértői tevékenységnek és a műkereskedelemnek. A munkacsoport célja, hogy tudatosítsa ezt, és elemző munkájának eredményeként javaslattétellel segítse e területek hamisítás elleni lépéseit.

A munkacsoport a sokrétű eszközrendszer egyik első elemeként határozza meg az ún. vitatott eredetű műtárgyak adatbázisát. Egy ilyen nyilvántartás létrehozásának jelentősége, illetve az érintett szektorok konkrét szándéka és szerepe az abban való közreműködésben a novemberi konferencián került első alkalommal megfogalmazásra. Az itt közzétett memorandum tartalmazza azt a konszenzuson nyugvó alapot, amelyre a további munka építhető.

https://www.hamisitasellen.hu/wp-content/uploads/2013/10/Memorandum.pdf