Az Európai Bizottság 2013. április 19-én tette közzé jelentését a hamis áruk internetes úton való terjesztésével szembeni fellépésre vonatkozóan 2011-ben megkötött együttműködési megállapodás alkalmazásáról, eredményeiről. Az együttműködési megállapodást (Memorandum of Understanding) 2011. május 4-én a Bizottság közvetítésével 33 cég és iparági, kereskedelmi szervezet írta alá, lefedve 39 internetes oldalt, közöttük olyan vezető internetes kereskedelmi platformokat, mint az eBay, az Amazon, az Allegro és a Rakuten/Price Minister. A megállapodásban részt vevő jogtulajdonos cégek között fogyasztói elektronikai cikkek, divatcikkek, sportcikkek, gyorsan forgó fogyasztási cikkek, filmek, szoftverek és játékok gyártói is szerepelnek, így például az Adidas, a Nike, a Lego, a Mattel, a Burberry, a Nokia és a Procter&Gamble.

Az együttműködési megállapodás célja lényegében egy olyan eljárási kódex összeállítása volt, amely az aláíró felek közötti együttműködést növeli és a peres úton kívüli eszközökkel tudja elérni a hamis termékek online kínálatának csökkenését. Végső soron a cél az internetes kereskedelembe vetett bizalom erősítése és javítása, a fogyasztók védelmének garantálása, amely valamennyi fél közös érdeke. Az együttműködési megállapodásban rögzített főbb elvek és gyakorlatok egyik része, az ún. proaktív és megelőző intézkedések azt irányozzák elő, hogy az illegális ajánlatok meg se jelenjenek az oldalakon, míg másik részük a már megjelent és elérhető jogsértő ajánlatok lehető leggyorsabb eltávolítását célozza meg. Fontos szerepet tulajdonít a megállapodás a hamisítás jogsértő voltáról és következményeiről való tájékoztatásnak, mind a potenciális eladók, mind a vásárlók irányába. Az online piactereken ismétlődő módon hamis terméket értékesíteni kívánók elleni következetes és visszatartó erejű fellépés is e felületek „tisztaságának” javítását és a jogsértések számának csökkenését kell hogy eredményezze.

A Bizottság a megállapodás alkalmazásában részt vevő felek visszajelzései alapján készítette el jelentését, amelyben összegezte a legjobb gyakorlatokat és gyakorlati intézkedéseket. Valamennyi fél sikeresnek minősítette a megállapodást, bár eltérő tapasztalatokról tudott számot adni a jelentés, volt olyan jogtulajdonos, amely egy speciális termékkategória esetében a korábbi mintegy 40%-os hamistermék-fellelhetőségi arányt 0%-ra tudta csökkenteni az egyik legnagyobb internetes aukciós oldalon. Számos online piactér számolt be az intézkedések pozitív hatásáról, amely a jogsértő termékek megjelenésének csökkenésében nyilvánul meg, ugyanakkor ezek teljes megszüntetése nem lehetséges. Volt olyan internetes oldal is, amely a negatív felhasználói értékelések számában 30%-os visszaesést tapasztalt 2011 óta, amelyet a hamis terméket kínáló, a fogyasztókat megtévesztő ajánlatok számának a csökkenése okozhat. A jelentés azt is jól szemlélteti, hogy a megfelelő és alapul szolgáló jogszabályi környezet megteremtése mellett az iparági érdekeltek önkéntes együttműködése is jelentős mértékben hozzá tud járulni az interneten tapasztalt visszaélések felszámolásához. Az önkéntes mechanizmusokkal az érintett felek sokkal rugalmasabban képesek a technológiai változásokat követni, amely hatékony megoldást képes szolgálni az új kihívásokra, mint egy esetleges jogszabály módosítás. A Bizottság szerint az együttműködési megállapodás növeli az Európai Unió online belső piacába vetett fogyasztói bizalmat, amelynek eredményeként hozzájárul az EU digitális gazdaságának növekedéséhez is. A jelentés a jövőre nézve az együttműködési megállapodás alkalmazásának meghosszabbítását, a résztvevő felek számának bővítését, valamint fokozott és összehangolt kommunikációs stratégiát javasol, amelyek eredményességét a Bizottság 2014-ben újból értékelni fogja.

A Bizottság jelentéséről az együttműködési megállapodásban részes felek képviselőinek részvételével folyt vita Dublinban 2013. április 22-én, a szellemi tulajdonjogokat érintő jogsértésekről tartott konferencia keretében, amelyet követően április 23-án a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontjának tagállami képviselőinek ülésére került sor.

A Bizottság jelentése elérhető honlapjukon:
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/stakeholders/130418_mou-internet-counterfeit-goods_en.pdf