A szellemitulajdon-jogok hatékony védelme a jogtulajdonosok és a hatóságok együttes fellépése révén biztosítható. A jogszabályok e feladatok jelentős részének végrehajtását a vámhatóságra ruházzák. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több területen küzd a szellemi tulajdont érintő jogsértésekkel szemben.
Vámeljárások esetén a 1383/2003/EK tanácsi rendelet és annak végrehajtásáról szóló 1981/2004/EK rendelet határozzák meg az alapeljárásokat.

Egyéb esetekben értékhatártól függően 2013. június 30-ig a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény rendelkezéseit, 2013. július 1-től pedig az „új” Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseit, valamint a Szabálysértésekről, szabálysértési eljárásokról, illetve szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tanácsi rendeletben foglaltak szerint lehetőség nyílik továbbá minden jogosult számára, hogy vámhatósági intézkedést (ún. vámfigyelési kérelmet) kérjen a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, és ezáltal fellépjen a jogsértő termékek piacra jutása ellen.

Az egyes vámhatósági szervek szerepe ebben a feladatrendszerben a vámhatóság szervezeti felépítésénél, illetve az egyes feladatok jellegénél fogva nem egységes. Meg kell különböztetnünk a külföldről behozott hamis termékeket a belföldön előállított, tárolt, szállított, árusított jogsértő termékektől, valamint el kell különítenünk a szerzői jogok védelmét.

Természetesen annak érdekében, hogy a hatóság a feladatait a lehető leghatékonyabban láthassa el, fontos, hogy a hamisításra utaló jelek, a hamis termékek behozatalára, forgalomba hozatalára vonatkozó információk a hatóság tudomására jussanak.

Fenti felosztásnak megfelelően a vámhatóság által felhasználható információkról érdemes közvetlenül az érintett szervet tájékoztatni.

Az ügy jellege Kihez fordulhatok, kinek a feladata eljárni? Kapcsolat
Szellemi tulajdonjogot sértő termékek behozatala harmadik országból (Európai Unión kívüli országból) Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszervei (vám- és pénzügyőri igazgatóságok, ill. azok határkirendeltségei)
Feltétlenül javasolt vámfigyelési kérelem benyújtása a Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztály részére!
Szellemi tulajdonjogot sértő termékek belföldi előállítása, forgalmazása, árusítása üzletben, piacon, vásárban stb. Nemzeti Adó- és Vámhivatal alsó fokú vámszervei (vám- és pénzügyőri igazgatóságok), illetve regionális bűnügyi igazgatóságai
Szerzői jogot sértő tartalmak az interneten Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális bűnügyi igazgatóságai
Vámfigyelési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatás és ügyintézés Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztálya

ebpvpig_sztvo@nav.gov.hu

cím: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.

Telefon: +36 1 437-4300