A Jedlik-terv az első olyan átfogó kormányzati stratégia Magyarországon, amely a szellemi tulajdont helyezi a középpontjába. A stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakra szól, és a szellemi tulajdon védelme területén középtávú célkitűzéseket rögzít.

A Jedlik-terv több mint negyven cselekvési irány mentén százat is meghaladó számú intézkedést ír elő. Mindezt négy fő pillérbe rendezi, amelyek a következők: iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért; szerzői joggal a kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért; a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálata a szellemi tulajdon eszköztárával; a szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség fokozása. A Jedlik-terv részét képezi a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület által a hamisítás elleni koordinált fellépés erősítésére, a jogérvényesítés hatékonyságának fokozására kidolgozott cselekvési program is, a Hamisítás Elleni Akcióterv.

A Jedlik-tervben foglalt célok megvalósítását fogja előmozdítani a szellemi tulajdon védelmének nemzeti fejlesztési programja, amelyről külön előterjesztés készül.

A Jedlik Ányosról elnevezett nemzeti szakpolitikai stratégia itt olvasható.