Az új jogi szabályozás jövő év május 1-jén lép hatályba, és legfőbb újításaként a védjegybitorlás miatt megállapítható kártérítés felső határát az eddigi összeg hatszorosára, mintegy 500 ezer amerikai dollárnak megfelelő összegűre emeli meg. Az 1982-ben elfogadott védjegytörvényt 1993-ban és 2001-ben módosították, a mostani felülvizsgálatban részt vettek a hazai és külföldi üzleti szféra, illetve a védjegyirodák szakértői is. Az ipari és kereskedelmi ügyekért felelős minisztérium védjegyügyekért felelős szervezeti egységének vezetője az új szabályozás kapcsán kiemelte azt is, hogy azonos megítélés alá esnek majd a hazai és külföldi vállalatok, így a külföldi vállalatok a jövőben hatékonyabban tudják megvédeni védjegyjogaikat Kínában. Az új jogszabály a védjegybejelentési eljárás és a védjegyhasználat tekintetében is bevezeti a jóhiszeműség alapelvét. A mások védjegyjogainak megsértéséért kiszabható büntetés mértéke pedig a jogsértéssel elért bevétel ötszörösét is elérheti. A jogsértések elkövetése kapcsán könnyíti a jogtulajdonosokra háruló bizonyítási terhet: ezentúl a jogsértéssel gyanúsítottak kötelesek számláikat és egyéb üzleti dokumentációikat bemutatni a nyomozás során. Az új szabályozás így összességében egyrészről mérsékelheti a jogosultak bírósági eljárásokkal kapcsolatos költségeit, másrészről a jogsértőkre magasabb összegű költségeket és szankciót ró.
Az új szabályozás emellett arra is kiterjed, hogy a védjegyekkel foglalkozó irodák nem fogadhatnak el megbízást olyan ügyfelektől, amelyekről tudják vagy tudhatják, hogy más védjegyjogát megsértik vagy rosszhiszeműen próbálnak védjegybejelentést tenni. Amennyiben ezek az irodák mégis ilyen megbízásokat látnak el, akkor pénzbírságra és ún. büntetőpontokra számíthatnak az illetékes hatóságoktól. A legsúlyosabb esetek pedig tevékenységük felfüggesztését is eredményezhetik. Az új szabályozás védelmet biztosít a jóhírű védjegyek számára is. Ugyanakkor a „híres védjegy” megjelölés reklámokban való használatát megtiltják.
Nyár eleji adatok szerint egyébként a világon Kínában található a legtöbb bejegyzett védjegyoltalom, több mint 8 milliós számmal.