Tavaly a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos polgári jogi bírósági ügyek száma 46%-kal emelkedett, az idei ütem pedig még ennél is gyorsabb. 2012-ben az eljárások több mint 80%-át szerzői jogi jogsértés vagy védjegybitorlás miatt indították,. A felperesek túlnyomó többsége külföldi, aminek két fő oka van: az egyik és fő magyarázat az, hogy mind több külföldi termelő, illetve szolgáltató cégnek van üzleti érdekeltsége Kínában. Pedig főként amerikai vállalkozások igencsak tartanak attól, hogy kínai partnereknek adjanak el bármit, vagy velük gyártassanak, elsősorban azért, mert félnek attól, hogy a terméket lekoppintják. Márpedig ez esetben félő, hogy nem csak a kínai üzletet veszítik el, hanem előbb-utóbb búcsút mondhatnak a saját, otthoni megrendeléseiknek is.

A másik fő tényező – hangzik a pekingi elemzés -, hogy egyre hatékonyabb a kínai jogrendszer és a bíróságok a szellemi tulajdon védelme területén. Ehhez hozzájárul az, hogy ezen ügyekre specializált bíróságokat jelöltek ki az elmúlt év végén. A büntetőügyek száma is megnövekedett, tavaly jó 13 ezer ilyen ügyet zártak le, a nyomozóhatóság pedig 43 ezer jogsértés kapcsán nyomozott és több mint 60 ezer személyt vett őrizetbe. 2012-ben a jogalkotók hat törvényt módosítottak, ideértve a védjegyekre, a szabadalmakra, a szerzői jogra, valamint a polgári eljárásjogra vonatkozó szabályokat. A Legfelsőbb Népi Bíróság Pekingben nagy konferenciát is tartott a szellemitulajdon-védelem területét érintő joggyakorlat, bírói gyakorlat témájában, és más nemzetközi konferenciákon is aktívan képviseltette magát. . Az érdeklődés fő hajtóereje az, hogy a kínai cégek egyre nagyobb számban kérnek saját szellemi tulajdonuk számára oltalmat, mivel ily módon is szeretnék javítani versenyképességüket, mind odahaza, mind a világban. Kína már két évvel ezelőtt megelőzte az USÁ-t, illetve Japánt a benyújtott szabadalmi bejelentések számát tekintve. Mi több, az éves 17%-os bejelentési számbeli növekedéssel a Szellemi Tulajdon Világszervezete azt jósolja, hogy két év múlva a kínai cégek és magánszemélyek előreláthatólag már 500 ezer szabadalmi bejelentéssel fognak élni évente, míg az Egyesült Államoknál ez az adat csak 400 ezer, Japán esetében pedig 300 ezer.