A pályázat célja, hogy olyan kreatív óravázlatok szülessenek, amelyek az egyes tantárgyak oktatási anyagához kapcsolódó – az új kerettantervekben hangsúlyosabban megjelenő – szellemitulajdon-védelmi témákat a diákok számára érdekesen és gyakorlatiasan dolgozzák fel, ezzel segítve a téma megértését és rávezetve a diákokat a szellemi tulajdon tiszteletének fontosságára.

A hivatal a pályázat során minden pedagógus óravázlatát várja, különösen, akik magyar nyelv és irodalom, informatika, művészetek, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeretek, erkölcstan, technika, életvitel és gyakorlat, környezettan, fizika, kémia, történelem vagy osztályfőnöki órákat tartanak.

A pályázat legjobb három óravázlatát 100.000, 80.000 és 60.000 Ft-tal, a további kiemelkedő pályaműveket pedig értékes nyereményekkel (könyvcsomag, vásárlási utalvány, ajándékcsomag) jutalmazzuk.

– Szellemi tulajdona mindenkinek lehet – mondja a pályázat kiírása kapcsán Tóth Zita, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői Jogi Főosztályának vezetője. – Hiszen nemcsak egy bestsellert védhet a szerzői jog, de egy rajzot, egy blogbejegyzést vagy fogalmazást is. A szellemi tulajdon védelme nem más, mint az alkotó és alkotásának tisztelete: az alkotót nemcsak anyagi elismerés illeti meg műve létrehozásáért, de erkölcsi elismerés is: neve fennmarad az utókor számára.
Az elbírálás során fontos szempont, hogy az adott téma hogyan integrálódik a tantárgy oktatásába, mennyire kreatív feldolgozása, illetve milyen mértékben vonja be a tanóra aktívan a diákokat a téma feldolgozásába.

– Ahogy a gyerekek megtanulják, hogy a bolt polcáról sem vehetik el fizetés nélkül a csokoládét, a szellemi tulajdon tiszteletét is el kell sajátítaniuk. A digitális technológiák terjedésével ez még fontosabbá vált, hiszen a szellemi tulajdon megsértése egyre inkább az internet használatához köthető. A pályázat kiírásával azt szeretnénk elérni, hogy a diákok tudatos fogyasztókká és a szellemi értékeket okosan kezelni tudó felnőttekké váljanak – foglalja össze a főosztályvezető.

Pályázati kiírás és további információ:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/pedagoguspalyazat.html