A törvényjavaslatot változatlan tartalommal október 28-án vezették újra elő (most már C-8-ként jelölve), amit azért dolgoztak ki, hogy a sok vitát kavart hamisítás elleni kereskedelmi megállapodáshoz (ACTA) igazítsa a kanadai jogszabályokat, számol be a securingindustry.com.

A törvényjavaslat a kanadai szerzői jogi törvény és a védjegytörvény módosításával újdonságként többletjogokat biztosítana a védjegyjogosultak számára a hamisítás és jogsértés miatt indított kártérítési perekben,  új büntetőjogi tényállásokat vezetne be védjegyoltalom alatt álló termékek, címkék, csomagolások hamisításával és azok exportjával kapcsolatos egyes cselekményekre, valamint a határokat felügyelő szervek is szélesebb jogkörrel ruházná fel a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogérvényesítés során.

A kanadai vámhivatal például lefoglalhatná a gyanús termékeket (nem feltétlenül a   jogosulttal együttműködve) és információkat oszthatna meg a jogosultakkal, hogy megkönnyítse az eljárásokat. Jelenleg a vámhivatalnak nincs jogosultsága lefoglalni a hamis termékeket és sem információt, sem mintákat nem szolgáltathat a jogok tulajdonosainak.

A törvényjavaslat ezen kívül korszerűsítené a védjegy fogalmát is, ,azzal, hogy lehetővé tenné többféle ‘megjelölés’ védjegykénti alkalmazását is, mint például a hologramok, mozgóképek vagy egyenesen hangok, ízek és illatok. Egyszerűsödne továbbá a védjegyekkel kapcsolatos felszólalási eljárás is.

Mivel a C-8-as javaslat megegyezik a C-56-tos korábbi javaslattal, ezért a kanadai törvényalkotási szabályok értelmében már túl is lépett a törvényhozás első lépcsőjén (második olvasat) és az Ipari, tudományos és technológiai állandó bizottság elé került, ahol lehetőség van annak módosítására.