2014. január 1-jén lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ennek magyarországi végrehajtásához szükséges szabályokat tartalmazó, az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Az új szabályozás számos változást vezet be a vámhatóságok előtti jogérvényesítés tekintetében: bővül azon szellemitulajdon-jogok köre, amelyekre alkalmazandó, részletesebben szabályozza a „vámfigyelési” kérelmek típusait (nemzeti vagy uniós) és azok benyújtására jogosultak körét is.

Az uniós rendelet legjelentősebb újítása a jogosult és az áruk birtokosának kölcsönös hozzájárulásán alapuló „egyszerűsített” megsemmisítési eljárás kötelező alkalmazásának előírása, szemben a korábbi szabályokkal, amelyek szerint ez csupán lehetőség volt a tagállamok részére. Az ilyen eljárás lényege, hogy – bizonyos feltételek fennállása esetén – a feltehetően jogsértő áruk a jogosult felelősségére megsemmisíthetők annak megállapítása nélkül, hogy megvalósult-e a szellemitulajdon-jog megsértése.

Külön szabályok vonatkoznak emellett az úgy nevezett kiscsomagokra, azaz az olyan postai, vagy futár útján kézbesített küldeményekre, amelyek három vagy kevesebb egységből állnak, illetve 2 kilogrammnál kisebb tömegűek. Az így szállított áruk – bizonyos feltételekkel, illetve a romlandó áruk kivételével – a jogosult értesítése nélkül is megsemmisíthetők.

Magyarországon a vámhatósági intézkedés megtételére irányuló, továbbá a vámhatósági intézkedésre megállapított határidő meghosszabbítása iránti, valamint a vámhatóság határozatának módosítása iránti kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőr Igazgatóságához kell benyújtani.

További információ, valamint az eljárás részletes szabályai elérhetők a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjain:

http://sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201401091713_1.html

http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/szellemi_tulajdonjogok_vedelm/szellemi_tulajdonjog_20140106.html

http://www.nav.gov.hu/data/cms313972/Felhivas_a_vamhatosagi_intezkedes_iranti_kerelmekkel_kapcsolatos_jogszabalyvaltozasokrol.pdf