Az oktatást a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatal Rendészeti Főosztálya kezdeményezésére a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület támogatásával szervezte a hivatal.

Az első, 2014 február 13-án megtartott tanfolyam után a résztvevő pénzügyőrök visszajelzése alapján egyértelművé vált, hogy az oktatáson történő részvétel nagyban segíti a NAV szabálysértési előadóinak napi munkáját. Ennek tükrében, a részvételi igények felmérése után még két oktatási napot szervezett a hivatal, amikor szintén 20-20 fő vehetett részt az oktatáson.

Az oktatást Dr. Siklós Kata tartotta, aki magas szintű szakmai tudásával rendkívül gyakorlatiasan, közérthető módon oktatta a tananyag elméleti és gyakorlati részét is. Az első két órában az elméleti oktatás során átfogó jellegű ismereteket hallgattak a NAV munkatársai az egyes oltalmi formákat illetően. Ezt követte a hatórás gyakorlati képzés, ami alatt az adatbázisok gyakorlati használatát, a kutatási metodika alkalmazását, különleges technikák begyakorlását sajátíthatták el a képzésen résztvevők a rendelkezésre álló munkaállomásokon. Egyéni és csoportos feladatokon keresztül gyakorolták a NAV munkatársai a találati eredmények értelmezését és elemzését, kiemelten koncentrálva azokra a kérdésekre, melyek napi munkájuk során is felmerülhetnek.

A NAV munkatársai elismerően nyilatkoztak az oktatás szakmai színvonaláról: „Nagyon jó és hasznos volt az oktatás, új dolgokat mondott az előadó a keresés tekintetében. Jó volt, hogy elmagyarázta az osztályozást, és azt, hogyan keressünk, ha csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Gyakorlatias, érthető és élvezetes volt az előadás.”

A NAV KH Rendészeti Főosztály további együttműködést tervez a hivatallal és a HENT-tel és reményeik szerint a közös munkának, együttgondolkodásnak ezek az oktatási napok csak az első lépései voltak.