A jelentés rávilágít arra, hogy bár az európai piacon található hamis termékek túlnyomó többsége az EU-n kívülről származik, egyre nő az EU határain belül előállított ilyen áruk aránya. A nagyléptékű hamisítás a szervezett bűnözés egyre jobban jövedelmező ágát képezi, amely alacsony kockázattal jár és több szálon kapcsolódik a bűnözés egyéb formáihoz, mint amilyen az emberkereskedelemhez, továbbá az Európán belüli és azon kívülről származó szervezett bűnözői csoportokhoz.

A hamis termékek legjelentősebb értékesítési csatornája az internet. A vásárlókat vonzzák a 24 órában elérhető, alacsony árakat feltüntető weboldalak, amelyek gyakran olyan igényességgel kerülnek kialakításra, hogy komoly riválisai a jogtulajdonosok legális weboldalainak. Emellett nehéz jogi úton is fellépni a hamisítók ellen, hiszen ehhez több különféle joghatóság együttes akciója szükséges, valamint weboldalaik blokkolása esetén akár egy éjszaka alatt képesek új holnappal előrukkolni.

A jelentés bemutatja, hogy a hamisításra szakosodott kínai bűnözői csoportok milyen nagymértékben mobilak és specializáltak. Kiderül az is, hogy például az Olaszországban tevékenykedő kínai bűnözői csoportok szoros kapcsolatban állnak a hírhedt olasz Camorra-val és együttműködnek a hamis áruk importja és terjesztése kapcsán. Az Európa szerte megtalálható, a tagállamokban letelepedett kínai „szórványok” emellett remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hamis termékeket legális üzleti hálózatok segítségével is terjesszék, továbbá együttműködnek egyes pénzügyi szolgáltatás nyújtó vállalkozásokkal is a bűncselekményből származó bevételek tisztára mosása érdekében.

Kína mellett India okozza a legnagyobb aggodalmat az Európai Unióban a hamis gyógyszerészeti termékek tekintetében, míg Törökország a hamis élelmiszerek, Indonézia a gyenge jogszabályi háttere és a korrupció, a Fülöpi-szigetek pedig a jogérvényesítési lehetőségek alacsony volta miatt okoz fejtörést ezek EU-ra gyakorolt hatásai miatt.

A 2015-ös „Helyzetjelentés a hamisításról az Európai Unióban” célja, hogy nemzeti és EU-s szinten is felhívja a nyilvánosság, az ipari és piaci szereplők, valamint a döntéshozók figyelmét a szervezett bűnözői csoportok Európai Unió területén a hamis termékek előállításával és kereskedelmével kapcsolatos tevékenységének jelenlegi helyzetére. A szállítási útvonalak, a hamis áruk határátlépési pontjai, a bűnelkövetői módzserek, a jogérvényesítésben résztvevő szervek és a magánszektor tevékenységének bemutatásával körüljárja a hamisítás és a bűnözés egyéb területeinek kapcsolatait is. Emellett feltárja a termékhamisítás EU-n belüli mértékét és terjedelmét, a felderítés, a hamisítás hatásainak megelőzésére, visszaszorítására vonatkozó gyakorlatokat és lehetőségeket.

http://issuu.com/dv_publications/docs/2015_situation_report_on_counterfei_b1d0469a1caca1/1