Magyarországon jogszabály írja elő, hogy a továbbszaporítási vagy árutermesztési célra forgalomba hozott, továbbá minden exportálni vagy importálni szándékozott vetőmagot hivatalosan minősíteni és fémzárolni kell. Ennek elmaradása illegális vetőmag-forgalmazásnak minősül, figyelmeztetet Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.

– Kizárólag az ellenőrzött keretek között megtermelt, minősítő bizonyítvánnyal ellátott vetőmag garantálja a fajtatisztaságot és a használati értéket. A vetőmag-hamisítás jelentős károkat okozhat a gazdálkodóknak. A hamisított vetőmagot általában a piaci árnál olcsóbban kínálják, nem szokványos vetőmag értékesítési módszerekkel, például gépkocsiból, alkalmi vételi lehetőségként beállítva a helyzetet. Az ilyen magok az esetek meghatározó részében árutermelő területről betakarított termények, melyeket esetleg színezékkel, ételfestékkel kezeltek. A hibridnövényeknél a visszavetés súlyos termelési problémákat idézhet elő: kiegyenlítetlen állományhoz és jelentős terméscsökkenéshez vezethet.

A minősített fémzárolt vetőmag használata kiemelt jogszabályi kötelezettség a zöldségfélékre és takarmánynövényre vonatkozó közvetlen támogatások igénybevételénél. A gazdálkodóknak a fémzárolt minősített vetőmag felhasználását a vásárlást igazoló számla másolatával és a hatósági függőcímke vagy a vetőmag-minősítő bizonyítvány másolatával kell igazolnia. A nem fémzárolt és nem minősített vetőmag értékesítése tiltott, törvényellenes cselekedet, több jogszabály előírásait is sérti. A feketekereskedelem és a vetőmag-hamisítások vissza szorítása, valamint a fémzárolt vetőmag használatával megvalósított nyomon követhető termelés az élelmiszerbiztonság kiemelten fontos eleme.

A Vetőmag Szövetség felhívja a termelők figyelmét, hogy vetőmag vásárlásakor minden esetben vizsgálják meg a címke tartalmát, és kérjenek számlát, amelyen szerepel a vásárolt tétel fém zárszáma, vagy kérjék el a vetőmag-minősítő bizonyítványt, illetve annak másolatát. Vizsgálják meg a vetőmag csomagolását, és a hatósági címkéket, melyek függőcímke esetén nehezen téphetőek.

Amennyiben gyanús vetőmaggal találkoznak, kérjük, értesítsék a NÉBIH Vetőmagfelügyeleti Osztályát (06-1/3369350) vagy a Vetőmag Szövetséget (06-1/332-5755). A NÉBIH-nél telefonon, illetve a szervezet honlapján is (www. nebih.gov.hu/cimke) is lekérdezhető a fémzárszám és a címkesorszám, amelyek alapján ellenőrizhető a Magyarországon minősített vetőmag eredete. Fontos azt is tudni, hogy hatóság értesítése és jegyzőkönyv felvétele elengedhetetlen lépés a jogsértés kivizsgálásának és bizonyításának folyamatában – mondta az ügyvezető igazgató.