A vizsgálat célja az volt, hogy felmérje a Magyarországon gyártott, forgalmazott, ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek piacát; fókuszcsoportos vizsgálatok és személyes interjúk segítségével bemutassa a hazai fogyasztói és gyártói, illetve forgalmazói oldal öko-(bio-) termékekre vonatkozó véleményét. A biotermékek esetében első lépés a hamisítás értelmezése volt. Ezeknél az élelmiszereknél hamisítás gyanúja esetén elsősorban az vizsgálandó, hogy az ökológiai termelésre utaló kifejezést (öko/bio jelzést, illetve EU ökologó használatát a terméken) az adott termék előállítója, feldolgozója, forgalmazója jogosan használja-e, azaz az előírásoknak eleget tett-e. A vásárlók, fogyasztók számára az öko/bio kifejezés, illetve az EU öko logó használata jelzi, hogy a termék az előírások betartásával készült, ezért a kutatás középpontjába a fent említett jelzésekkel kapcsolatos fogyasztói bizalom meglétének vagy hiányának vizsgálatát állítottuk.

A vizsgálat alapjául szolgáló adatbázis a Bisnode Magyarország Kft.-től került megvásárlásra. Ez képezte az alapját a kutatás azon egységének, mely a reprezentatív minta kiválasztásában, illetve a címanyag hivatalos megvásárlásában segített. A mintába került szakmai szervezetek, hivatalok megkérdezett képviselőit minden esetben tájékoztattuk a kutatás céljáról és a mintába kerülés módjáról. A személyesen megkeresett szervezetek ellenben szabadon dönthettek a kutatásban válaszadással való részvételükről. A kutatás másik egységét az ún. fókuszcsoportos vizsgálatok képezték, melyekhez a személyek kiválasztását hólabdamódszerrel végeztük.1 Ez lehetőséget adott arra, hogy többféle területről, különféle ismeretekkel rendelkezők kerüljenek a mintába. A kutatás a ténylegesen lekérdezett és értelmezhető, feldolgozható válaszok alapján készült.

A teljes kutatás az alábbiakban olvasható:

http://issuu.com/dv_publications/docs/kutatas_bio