A 2016-os munkaterv szerint ismét elvégzik a 2013-ban elkészült, „A szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása az európai gazdasági teljesítményhez és foglalkoztatáshoz”, valamint az „Európai polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság és magatartás” című kutatásokat a változások és trendek feltérképezése céljából. Az OECD-vel (Organisation for Economic Co-operation and Development) együttműködve a hamis termékek kereskedelmének az EU gazdaságára gyakorolt hatásainak számszerűsítését is napirendre vette ez évre a Megfigyelőközpont.

A tudatosságnövelés terén a Megfigyelőközpont a kampányokat új típusú üzenetekkel és dizájnnal szándékozik frissíteni, fókuszban a fiatalokkal és a kkv-ékkal. A nemzeti szellemitulajdon-védelmi hivatalok tudatosságfejlesztő programjai mellett továbbra is támogatnak olyan nemzeti tudatosságnövelő kampányokat is, amelyeknek a magánszektor a letéteményese. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos oktatás bővülése és tanagyagok kidolgozása az IP oktatási hálózat létrehozásával indult és folyik tovább 2016-ban.

A jogérvényesítés céljára létrehozott online eszközök (Jogérvényesítési Adatbázis, ACIST, ACRIS) további promóciója és fejlesztése is megvalósítandó idén. Az online jogsértések elleni fellépés lehetőségeinek vizsgálatára is sor kerül az év folyamán az Europol-lal együttműködve, a CEPOL-lal (European Police College) pedig egyrészt tréninget szerveznek az online és offline nyomozati technikákról, másrészt virtuális szellemitulajdon-jogi tréningközpontot állítanak fel a jogérvényesítésben résztvevőhatóságok munkatársai támogatására.

Folytatódik az „Esetjog-gyűjtés és elemzés” elnevezésű projekt a tagállami jogérvényesítési ítélkezési trendek elemzésére és a jelentős ítéletek elérhetővé tételére online adatbázisban, amiben 2015-től az SZTNH is részt vesz.

A fogyasztóknak a jogsértő és legális weboldalak közti eligazodása előmozdítása is szerepel a Megfigyelőközpont idei munkatervében, ami a Jogszerű Ajánlatok Európai Aggregátorának a pilotban résztvevő 4 tagállam mellett további országokra történő kiterjesztését célozta meg. Ezen túl olyan üzleti modellek elemzése is szerepel a tervben 2016-ban, amelyek a leggyakrabban használtak szellemitulajdon-jogi jogsértéshez, valamint vizsgálja a Megfigyelőközpont a malware-ek és a szerzői jogi jogsértések közti összefüggést feltáró kutatás, valamint az EU-s szintű digitális műnyilvántartás megvalósításának lehetőségeit.

Továbbra is aktív szerepet vállal a Megfigyelőközpont a jogérvényesítési tárgyú konferenciák, szemináriumok, workshopok szervezésében és azok támogatásában, emellett folytatódnak a bírák és ügyészek számára tartott oktatások és képzések is.

A teljes szöveg elérhető angolul itt.