Az érem odaítélésénél olyan tudományos, gazdasági vagy társadalmi, illetve közszolgálati tevékenység, munkásság, életmű vehető figyelembe, amely jelentős mértékben, közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult/hozzájárul a magyar gyógyszeripar mind hazai, mind nemzetközi szintéren való elismertségéhez, jó hírnevének fenntartásához, megerősítéséhez. A kitüntetendő személyekre a Szövetség valamennyi tagvállalata javaslatot adhat, a díjazottról az Elnökség dönt.

A MAGYOSZ az emlékérmet idén is az éves rendes Közgyűlésén adta át, Dr. Bendzsel Miklós Bogsch Erik leköszönő elnöktől vehette át a díjat.

Dr. Bendzsel Miklós laudációja

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1976-ban szerzett gépészmérnöki diplomát, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen pedig 1983-ban mérnök-közgazdászi képesítést. 1976 és 1980 között a Gépipari Tudományos Intézet Automatizálási kutatási főosztályának kutatómérnöke volt. 19

80-tól dolgozik az Országos Találmányi Hivatalban (OTH), amelynek a neve 1997-ben Magyar Szabadalmi Hivatalra, majd 2011. január 1-jével Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalára változott. 1980 és 1983 között az OTH iparjogvédelmi elemző osztályának munkatársa, 1983 és 1986 között a Hivatal elnökének titkára, 1986 és 1993 között a Szabadalmi Információs Központ (SZIK) igazgatója volt. 1993-tól 1997-ig a Hivatal elnökhelyettese, 1997-től pedig ő a Hivatal Elnöke.

Tíz kézikönyv és egyetemi tankönyv társszerzője, szerkesztője vagy lektora, mintegy 150 tanulmány és kiadvány szerzője, illetve társszerzője.

Több civil szervezetben, így a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületben és a Magyar Mérnökakadémiában tölt be vezető tisztséget.

Számos Kormány- és tárcaközi bizottságban vesz részt, a Magyar Kormányt képviselve. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület életre hívója, elnökhelyettese, a testületen belül a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem lelkes támogatója.

Európai szinten is elismert tudású ember: az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának elnökhelyettese, ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetében a Berni Unió Közgyűlésének elnöke és a European Design Leadership Board tagja.

Korábbi Dr Orbán István emlékéremmel díjazottak:

2009. Paál Tamás – az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója

2010. Vizi E. Szilveszter – a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, rendes tagja

2011. Magyar Kálmán – a SOTE Gyógyszerhatástani Intézetének volt vezetője Rózsa András – a Teva Magyarország nyugdíjba vonult vezérigazgatója

2012. Hegedűs Lajos – a Teva Gyógyszergyár Zrt. nyugdíjba vonult vezérigazgatója Buzás László – a MAGYOSZ nyugdíjba vonult igazgatója

2013. Mihályi György – az Egis nyugdíjba vonult vezérigazgató helyettese Marosffy László – az Egis nyugdíjba vonult gazdasági-pénzügyi igazgatója

2014. Hermecz István posztumusz díj – a Chinoin fejlesztési igazgatója

2015. Tuba Zoltán – a Richter volt kutatója Mándi Attila posztumusz díj – az Egis iparjogvédelmi osztályvezetője