Május 6-án aláírásra került A megfelelő minőségű és biztonságos étrend-kiegészítők és speciális – gyógyászati célra szánt tápszerek forgalomba hozatalát biztosító rendszer létrehozására és működtetésére szóló ötoldalú együttműködési megállapodás. Honnan indult az elképzelés, és milyen rögös úton jutott el a GYNSZ, az MGYK, a MÉKISZ, a MAGYOSZ és az SZTNH/HENT a megállapodás elkészítéséig és aláírásáig? 

Az alap-problémát az jelentette, hogy 2009-2010-ben megszaporodtak az étrend-kiegészítők hamisításával és minőségi problémáival kapcsolatos történések, és viszonylag hamar kiderült, hogy sem a fennálló jogi szabályozás nem elégséges, sem pedig a hatósági gyakorlat nem alkalmas a probléma megoldására. Ugyanakkor a gyógyszertárakban ezeket a termékeket forgalmazni kell részint gazdasági megfontolásból, részint ellátási érdekből. A patikai forgalmazású étrend-kiegészítők garantált minősége azért is fontos, mert a gyógyszertár bizalmi hely, s ha a minőséget az étrend-kiegészítőknél nem tudjuk garantálni, ez negatívan hat vissza a gyógyszertár és a többi patikai termék megítélésére is.

Emiatt kezdeményeztük a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítását, mely szerint ennek a termékkörnek a patikai forgalmazása ugyanúgy egészségügyi feladat, mint a gyógyszertárakban forgalmazott többi terméké. Az egészségügyi feladatként való nevesítés viszont megköveteli, hogy (1) garantált minőségű terméket (2) megfelelő, valid információval értékesítsünk. A módosítás 2011. január 1-jén lépett hatályba.

Emiatt először a MÉKISZ és a Kamara között született megállapodás (ha jól emlékezem 2011-ben) az étrend-kiegészítők minőségének javítására: a megállapodás értelmében a MÉKISZ egy olyan minőségtanúsítási rendszer létrehozását vállalta, amely garantálja a rendszer által minősített termékek minőségét.  A MÉKISZ a rendszert létrehozta, azóta is működteti, de az évek során csak kevés termék forgalmazója élt ezzel a lehetőséggel.

Ezt követően a gyógyszer-nagykereskedőket kerestem meg (ha jól emlékezem 2013-ban), hogy kérjük az általuk forgalmazott étrend-kiegészítők esetében a hiányzó garanciát. Az egyeztetések akkor lettek eredményesek, amikor a MAGYOSZ és a HENT képviselői is bekapcsolódtak az egyeztetésekbe. Az ügyben (valamennyi szereplő egyetértésével) 2014-ben már a GVH-val is egyeztettünk, hogy a megoldás versenyfelügyeleti szempontból is rendben legyen.

Az OÉTI funkciói 2015. márciusban kerültek az OGYÉI-hez – ez az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos hatósági szemléletben hozott gyökeres fordulatot: az OGYÉI a kidolgozásra került rendszer bevezetésével egyetért. Így végül minden feltétel adottá vált az együttműködési megállapodás megkötésére.

Mi a célja az együttműködésnek és hogyan valósítható meg?

A kamara szempontjából elsődleges cél, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásnak és a bizalmi és minőségi elvárásoknak: a gyógyszertárakban forgalmazott étrend-kiegészítők garantált minőségű, hamisítás-mentes termékek legyenek. Mivel a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a forgalomba kerüléskor és a forgalmazás során engedélyezési és szigorú hatósági felügyeleti eljárás garantálja a minőséget, önszabályozó rendszerre van szükség: egy jogszabályi előírásoknál szigorúbb kritériumrendszer felállítását követően a rendszer szereplői önként vállalják ennek a betartását, a rendszer szereplői pedig a gyártótól (forgalomba hozótól) a forgalmazón keresztül a gyógyszertárig garantálják a követelményrendszernek való megfelelést.

A gyógyszertárak azt vállalják, hogy csak olyan beszállítótól (nagykereskedőtől) szereznek be étrend-kiegészítőt, amely a rendszer tagja, és csak olyan étrend-kiegészítőt vásárolnak, amelyre vonatkozóan a forgalomba hozó megfelelő garanciát adott a beszállítónak (nagykereskedőnek).

A rendszer akkor lesz igazán hatékony, ha elegendő számú beszállító (nagykereskedő) vállalja a részvételt és a forgalomban lévő étrend-kiegészítők nagy hányada elérhető ezen a rendszeren belül.

A gyógyszertárak csatlakozása – csakúgy, mint a gyártóké és a nagykereskedőké, önkéntes alapon történik. A rendszerhez csatlakozó gyógyszertárak – terveink szerint – megfelelő embléma használatával tudják a vásárlóknak jelezni, hogy a rendszer résztvevői.

Min változtat majd a jövőben az együttműködés és a megállapodás?

Azt remélem, hogy megtisztul a piacnak ez a szegmense is, és a gyógyszertárak eleget tudnak tenni a jogszabályi előírásoknak és a velük szemben támasztott társadalmi elvárásnak.

Az együttműködési megállapodás aláírásán és nyomon követésén túl milyen teendők várnak még a megállapodásban résztvevőkre?

Úgy állapodtunk meg, hogy november 15-ig kell az előkészítő munkát elvégezni, egy május 23-i megbeszélésen pedig mindenki megkapta a feladatát.  A kamara többek között vállalta, hogy a gyógyszerészeket tájékoztatja a programról és begyűjti a szándéknyilatkozatokat, továbbá a logót is nekünk kell megterveztetni.