Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2017. november 20. napjától új rendszert vezetett be, amely a gyártók, forgalmazók számára az eljárás egyszerűsödésével és pontos, kiszámítható rövid visszaigazolási rendszerrel jár. Az új rendszer a fogyasztók számára biztonságosabb piacot teremt azzal, hogy a módosítás elősegíti a piacfelügyeleti tevékenységet végző társhatóságok munkáját is, így gyorsabban és eredményesebben lehet fellépni a kétes eredetű, nem megfelelő minőségű termékekkel szemben.

 A piacfelügyeleti tevékenység hatékonyságának biztosítása és a fogyasztók védelme érdekében az OGYÉI továbbra is folytatja kockázatbecslési tevékenységét. Az értékelés elsősorban azokra a termékekre terjed ki, amelyek összetételük vagy jelölésük alapján közegészségügyi kockázatot jelenthetnek. A piacfelügyeleti tevékenység erősítése, elősegítése érdekében az OGYÉI a közegészségügyi kockázatot hordozó termékekről készített értékelését megküldi a piacfelügyeleti hatóságok számára, akik ez alapján el tudnak járni. A fogyasztói tudatosságot növeli az, hogy a piacfelügyeleti hatóságtól kapott egyedi tájékoztatások alapján piacfelügyeleti intézkedésekkel (forgalomból történő kivonás, forgalmazás felfüggesztése) érintett termékek egy külön listában, transzparens módon lesznek elérhetőek.

A fentieken túl az élelmiszervállalkozók ismereteinek bővítését, a jogszabályi előírások helyes alkalmazását az OGYÉI szakmai anyagok kidolgozásával és közzétételével, félévente ingyenes konzultációs nap biztosításával, tanácsadási szolgáltatással segíti.

A bejelentési folyamattal és a bejelentett termékekkel kapcsolatos információ elérhetők az OGYÉI honlapján:

· Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos információ: https://www.ogyei.gov.hu/etrend_kiegeszitok/

· Speciális csoportoknak szánt élelmiszerekkel kapcsolatos információ: https://www.ogyei.gov.hu/Specifikus_csoportoknak_szant_elelmiszerek/