A Jedlik Ányos-díj idei díjazottjai (balról jobbra: Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és-szabályozásért felelős államtitkára mellett, Volk Balázs, Juhász Sándor (Juhász Márton édesapja), Láng László, Kemény Lajos, Gazda István és Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke                                                                               Forrás: OPH

Az eseményen megjelent és köszöntőt mondott Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős államtitkára és Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

„Az ipar jelenlegi átalakulása során ma már az legfontosabb kérdés, hogy milyen gyorsan, milyen eszközökkel és mennyire leszünk eredményesek a versenytársakkal szemben. Ebben a versenyben pedig kiemelt szerep jut a szellemi tőkére épülő innovációnak. Ezért a kormány programjának középpontjában a vállalkozások szabadalmi kultúrájának fejlesztése, a KKV szektor szabadalmi ösztönzése és az egyetemek a kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítása áll” – hangsúlyozta Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és – szabályozásért felelős államtitkára.

Łuszcz Viktor beszédében kiemelte: „Mai, piacgazdaságra épülő társadalmunkban és gazdaságunkban minden korábbinál nagyobb szerepet játszik az innováció. A modern technológiák használata az, ami lehetővé teszi egy vállalkozás számára, hogy nagyobb hozzáadott értéket állítson elő, magasabb áron adhassa el termékeit, szolgáltatásait, és így magasabb bért tudjon ajánlani az ott dolgozó munkatársaknak.” A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke hozzátette: a magyar innovációnak kulcsszerepe van abban, hogy hazánk sikeresen tudjon megjelenni a külpiacokon, és hogy a képzett munkaerő hazánkban maradjon, illetve hazatérjen.

A Jedlik Ányos-díj 2018. évi kitüntetettjei:  

Juhász Márton – A Now Technologies Zrt. alapítója, fejlesztő, feltaláló. Olyan innovatív megoldásokat kutat, gyógyászati és orvosi segédeszközöket fejleszt, amelyek segítségével a rászorulók élhetőbb életet élnek, ehhez intelligens eszközöket kapnak. A mozgáskorlátozottaknak nyújt segítséget a feltaláló fejlesztése, a GyroSet, kerekesszék-irányító rendszer. Segítségével a nyaktól lefelé mozgásképtelen emberek a fejük mozgatásával tudják vezérelni a közlekedésüket, illetve a kommunikációjukat.

Dr. Kemény Lajos – Egyetemi tanár,  az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője. Tudományos munkássága a bőr immunrendszerére, a gyulladásos bőrbetegségek patogenézisére, a fotodermatológiára irányul. Közel száz kutatási és ipari projekt megvalósítója. Szakmai megbízatásai: a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke volt, jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság elnöke, az European Academy of Dermatology and Venerology vezetőségi tagja.

 Dr. Láng László – Okleveles agrármérnök, mezőgazdasági genetikai szakmérnök, mezőgazdaságtudományi doktor és kandidátus. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében dolgozik. A közreműködésével nemesített búzafajtákat termelik az ország búza vetésterületének több mint 50%-án. 67 őszibúza fajta, 6 őszi durumbúza, 1 tavaszi zab és egy őszi zab társnemesítője. 3 szabadalma, 66 növényfajta szabadalma és növényfajta-oltalma és 24 folyamatban lévő növényfajta-oltalmi bejelentése van.

 Dr. Volk Balázs – Okleveles vegyészmérnök, az EGIS Gyógyszergyár hatóanyagfejlesztési igazgatója, szakterülete az originális és a generikus gyógyszerkutatás. Kiemelkedő a gyógyszerfejlesztés és termelés területén. Kiváló kutató, jelentős szabadalmi portfólióval: 52 db PCT bejelentés társfeltalálója, 51 db magyar bejelentés társfeltalálója, amelyek közül 19 db megadott szabadalom, 20 db bejelentése folyamatban. Az EU országaiban, Japánban és az USA-ban is vannak szabadalmai.

 A Honoris causa Jedlik Ányos-díj kitüntetettje: 

Dr. Gazda István – A BME korábbi adjunktusa, az ELTE BTK volt tudományos főmunkatársaként a modern fizika tantárgy tanára, a fizikatörténet kutatója. A Gábor Dénes Főiskola egyik alapítójaként, a tudománytörténet és a technikatörténet országos vezetőtanára. 1994-óta a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója. A Jedlik Ányos Társaság alelnöke. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti, Művelődéstörténeti és Orvostörténeti Bizottságainak.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala több mint 120 éve, 1896. március 1-jén jött létre Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal néven. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala sokrétű tevékenységet végez az iparjogvédelem és a szerzői jog intézményrendszerén belül. A magánszemélyek és a vállalkozások az alkotásaikat és az innovációikat nyilvántartásba vetethetik és megvédhetik az utánzástól: a találmányokra szabadalmat, a nevekre és logókra védjegyoltalmat, a design-ra formatervezésiminta-oltalmat lehet szerezni. Az egyébként nyilvántartásba vétel nélkül keletkező szerzői jogi védelem kapcsán is számos szolgáltatással áll az SZTNH ügyfelei rendelkezésére. A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével összefüggő kérdésekkel is megkereshető a hivatal, amellyel a szolgáltatási kínálat immár az innovációs folyamat valamennyi lényeges elemére kiterjedt.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felelős valamennyi szellemi tulajdon védelmével összefüggő kérdésért, valamint képviseli Magyarországot a regionális és nemzetközi szervezetekben. Részt vesz az Európai Uniós tagságból fakadó kötelezettségek ellátásában, valamint aktív szerepet tölt be a bilaterális szellemitulajdon-védelmi együttműködésekben is. Ügyfélbarát hatóságként azon dolgozik kiváló szakembereivel, hogy a magyar gazdaság és társadalom igényeit szolgálja.