Köszöntőjében elmondta, hogy a Testület tevékenysége azért is fontos többek között, mert a szellemi tulajdonjogokhoz köthető iparágak az EU gazdaságának gerince: a gazdasági összteljesítmény körülbelül 40%-a (4700 milliárd euró), ez a harmadik országokba irányuló export 90%-át teszi ki. A szektor biztosítja az uniós állások mintegy 35%-át, azaz hozzávetőleg 77 millió munkahelyet.

Ezt követően dr. Nemessányi Zoltán helyettes államtitkár dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter, a HENT elnöke távollétében és nevében hangsúlyozta, hogy a HENT egyfajta komplex és szerteágazó védelmi háló képében jelenik meg, hiszen a testületi tagság nem kisebb cél elérésére ad lehetőséget, mint hogy a tagok a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni hatékony fellépés erősítésében, valamint a hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálásában vehessenek részt. Ahogy a HENT célkitűzéseiben rejlő feladatok egyes útjai, úgy ezen komplex védelmi háló is a közös cél irányába mutat. Kiemelte, hogy a 19 különálló intézmény és szakmai szervezet közösen és összehangoltan küzd az együttesen meghatározott, az ügyrendben rögzített feladatokért. Többek között azért az átfogó célért, hogy a fogyasztók egészségét és testi épségét is veszélyeztető hamis termékek kiszoruljanak a piacról.

A köszöntők után az új tagok kinevezése és bemutatkozása következett.

A HENT új tagjai:

Gál Katalin (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése)

Glaser Tamás (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége)

Dr. Horváth Péter (PROART Szövetség a Szerzői Jogokért)

Fekete Zoltán (Magyar Márkaszövetség)

Dr. Lantos Mihály (Magyar Iparjogvédelmi Egyesület)

Major Ferenc (Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége)

Mátrai Gábor (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége)

Szalkai Gábor (Magyar Növényvédelmi Szövetség)

Dr. Szamosi Katalin (Magyar Védjegy Egyesület)

Dr. Totth Gedeon (Magyar Marketing Szövetség)

Dr. Hajagos Éva (EMMI

A 2017. évi beszámoló, az új munkaterv, a további napirendi pontok ismertetése és elfogadása után a régi és új tagok kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtek egymással.