Ki kell emelnünk a PANGEA, az OPSON és a VIRIBUS nemzetközi akciókat, amelyekben személyesen részt vesz, és koordinálja a Testület együttműködését a résztvevő szervezetekkel, többek között az EUROPOL-lal, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, az Országos Rendőr-főkapitánysággal. Nagy segítséget nyújtott nem csak az akciók koordinálásában, megszervezésében, szakmai lebonyolításában, hanem az eredmények bemutatása során készített videók létrehozásában és népszerűsítésében, melyeket az EUROPOL is bemutatott. Tevékenységével közérthetően hívja fel a figyelmet a szellemi tulajdoni jogsértések és a hamisítás káros hatásaira, ezáltal jelentősen hozzájárul a fogyasztók tudatosságnöveléséhez.

Folyamatosan részt vesz a HENT munkacsoportjainak tevékenységében, megoldásokat javasol a szellemi tulajdon és a jogérvényesítés területén felmerült kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban. Elsősorban a tudatosságnövelő tevékenységek és a nemzetközi akciók tartoznak feladatai közé, melyek a HENT tevékenységében is kiemelkedő szerepet töltenek be.

Köszönjük munkáját, és a jövőben is számítunk rá!

A díjazottal készített riportot itt olvashatják:

Jelenleg több munkacsoport tagjaként is segíti a Testület munkáját. Mikor és hogyan kapcsolódott be a HENT tevékenységébe?

Amennyiben az emlékeim nem csalnak, akkor a VIII. Pangea akció – illegális gyógyszer kereskedelem elleni fellépést megcélzó művelet sorozat – idején volt szerencsém közelebbről is megismerni a HENT munkáját. Akkoriban kezdtem el komolyabban foglalkozni a nemzeti és nemzetközi szintű rendészeti műveletek koordinációjával, melynek elengedhetetlen eleme a folyamatos kapcsolattartás. Komoly segítséget jelentett, hogy a Testület zászlaja alatt futó munkacsoportok ezt jelentősen megkönnyítették számunkra. 

Ha meg kellene ítélni, a hamisítás elleni harc állapota/helyzete jobb vagy rosszabb a Testület 2008-as megalakulása óta?

Véleményem szerin az elmúlt években a rendészeti vonal erősödése mellett sikerült komoly eredményeket elérnünk a megelőzés terén is. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy végezhetjük mi akármilyen hatékonyan a munkánkat, mindaddig míg van kereslet a hamis termékekre, addig ez a jelenség része lesz a mindennapjainknak. Ezért is tartom fontosnak a lakosság tájékoztatását, melynek egyik eszköze a figyelemfelhívó videók elkészítése és közzététele különféle népszerű felületeken – pl: youtube, facebook.

Ezek a videók különösen alkalmasak arra, hogy az érintett hatóságok és szervezetek tevékenységét bemutassák, azt esetlegesen népszerűsítsék, illetve átmenjen a fő üzenet, mely szerint az emberi élet és egészség védelme kiemelt fontosságú feladat és ebben a fogyasztóknak is partnernek kell lennie.

Külföldön is hasonló tendencia érzékelhető?

Napjaink felgyorsult világában már nem is igazán tennék különbséget a külföldi és hazai tapasztalatok tekintetében, különösen az Európai Unió kapcsán. Az áruk, személyek és szolgáltatások szabad mozgásának áldása mellett fontos tudni, hogy az országhatárokon átnyúló bűnszervezetek elleni hatékony fellépés kulcsa a nemzeti és nemzetközi szintű rendészeti együttműködés. A videóinkon rendre bemutatjuk ezt, külföldi szakértők, az EUROPOL munkatársai segítik a munkánkat mind helyszíni ellenőrzések, mind képzések tekintetében.

Milyen intézkedésekkel lehet még sikeresebbé tenni a hamisítás elleni fellépést?

Visszautalva az általam korábban elmondottakra én a tudatosságnövelésében látom a megoldást. Nem lehet mindenki mellé pénzügyőrt, rendőrt, gyógyszerészt állítani. Viszont, ha ismertek a lehetséges káros és veszélyes következmények, például egy hamis telefontöltő (gyulladásveszély), ismeretlen eredetű gyógyszer vagy élelmiszer (egészségkárosító hatás), láthatóan hamis játék kapcsán (sérülés veszélyes kialakítás, mérgező összetevők), akkor az már hathatós fogódzkodó lehet a mindennapokban. 

Beszéljünk a jövőről. Milyen további lehetőségeket lát a NAV és a HENT együttműködésében?

Fogós kérdés. Az eddigi tapasztalataim szerint példaértékű az együttműködés. Esetleg több közös rendezvényen szerepelhetne együtt a két testület, melyek célközönsége a fiatalabb generáció. Ez akár megvalósulhatna oktatások formájában például középiskolásoknál. 

Miben inspirálja Önt személy szerint a “HENT Díj”?

Hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, hogy az idei évben érdemesnek tartottak a Díjra. Szerintem az embernek időről időre szüksége van egy pozitív visszacsatolásra az elvégzett munkája tekintetében és az, hogy ez nem csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belülről, hanem a testületen túlról érkezik még fontosabb visszajelzés. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy most hátra dőlhetek. Ígérem, hogy a jövőben is az eddigi – ha nem nagyobb – aktivitással veszek részt a közös munkánkban, mely nem lenne kellően hatékony a családom, vezetőim és munkatársaim – társhatóságok és jogtulajdonosok, valamint képviselőik tekintetében egyaránt –támogatása nélkül. Ezúton köszönöm nekik is, ezt a díjat „közösen” kaptuk.