A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Kriminológiai Intézet eltökélt tudatossággal osztja ezt a nézetet. A kézikönyv és a módszertani segédlet műfaja közé eső, helyzetjelentést nyújtó és esettanulmányok tanulságait kínáló, Bendzsel Miklós, Kármán Gabriella és Emőd Péter szerkesztésében megszületett kötet közreadásával vállal részt ezekből az erőfeszítésekből. Közös meggyőződésük, hogy a XIX–XX. századi és a kortárs magyar festészet rangját és elismertségét veszélyeztető tendenciák visszaszorítása halaszthatatlan. Hamisítás Elleni Nemzeti Testületünk – európai társaival együtt – a tudatosítás és a megelőzés programján fáradozik.

A könyv célközönsége a műértők és azokká válni kívánók körén kívül a műkereskedelem különböző ágaiban dolgozók, a művészettörténészek, kurátorok csoportja, továbbá a ma alkotó művészek és a szakképzésekben résztvevők, valamint a gyűjtemények és kutatóhelyek vezetői és munkatársai, nem utolsó sorban a jogalkotás és jogalkalmazás letéteményesei. Neves szerzők tekintik át a szakmai (stíluskritikai, történeti, restaurátori és természettudományos) szempontok szerint elemzett és vizsgált hamisítási jelenségtömeget. A jogi szabályrendszer, az igazságszolgáltatási eszköztár hazai áttekintése mértékadó német és olasz példák feldolgozásával párosul. Exkluzív bepillantást nyerhet az olvasó a közelmúlt jogerős itthoni és külföldi – ítéletekkel zárult, hamisításra épített, nagy károkat okozó – csalási ügyeinek kulisszatitkaiba is. A kiadók az iránytűként is szolgálni kívánó hamisítási kalauz iránti szükségletet a Kieselbach Archívum e helyt megnyitott, hamis, manipulált vagy bizonytalan szerzőségű képek oktatási célból összegyűjtött anyagából felajánlott, gazdag és meghökkentő válogatással illusztrálják.

A kereskedelmi forgalomba nem kerülő oktatási és kulturális célú kötet a kiadó intézmények útján eljut az összes profilba vágó hazai képzési, kutatási műhely és közgyűjtemény könyvtárába. Támogatni fogja a pionír szerepet folytatni kívánó többi műtárgypiaci szereplő tudatosságnövelő akcióit, nyitottan e küldetés új és új formáira.

A széles körű ismeretterjesztés, a valódi attitűdváltás elismert szükségességéből kiindulva a kiadók törekedni fognak még ez év folyamán elektronikusan hozzáférhetővé tenni a kötet lehetőleg teljes anyagát.

Ez az úttörő vállalkozás választ kínál számos kínzó és kényes kérdésre, segít megtisztítani a búzát az ocsútól. Sikerének a valódi fokmérője azonban a pozitív folyamatok elindítása lehet: csak az eredeti, hiteles magyar műalkotások és életművek igényes és teljes feldolgozása birtokában van esély a hatékony védelemre és az azokat megillető rang, elismerés kivívására.

IDÉZETEK A „MŰTÁRGYHAMISÍTÁS MAGYAR SZEMMEL – OCSÚT A BÚZÁTÓL” SZERZŐITŐL 

Nem tagadható, hogy a műkincspiac általános trendjei, a tezaurálás kivételes lehetősége állandó kísértést keltenek úgy a csalárd ügyleteket kínálók, mint az óvatlan vásárlójelöltek számára. Ebben az örök játszmában a megtévesztés és a tévedés kockázata napjainkra nehezen kezelhetően magasra hágott: az üzletszerű hamisítás és a „pusztán” téves attribúció immár egyaránt a hétköznapok élménye, s korlátozásuk eltökélt intézményi magatartást és társadalmi felelősségtudatot, illetve avatott szemeket és szakmai műveltséget kíván. (Bendzsel Miklós)

Magyarországon a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 2012-ben végzett felmérést a témában a műkereskedők körében. E szerint a csak képzőművészeti alkotásokkal foglalkozó műkereskedők 30-50, a vegyes profilú (például ékszerekkel, bútorokkal, szőnyegekkel is foglalkozó) műkereskedők 15-30 százalékban jelölték meg a hamisítványok arányát a nekik vételre/bizományba/aukcióra felajánlott műtárgyak között. A műkereskedelmi tevékenység szabályozása több ponton garanciát jelentene a visszaélésekkel szemben: a szakértelem, az elérhetőség és az eladott tárgyakért viselt felelősségvállalás előírása a hamisítványok terjedésének megelőzésében, jogsértés esetén pedig a bizonyításban is egyértelmű támpontot jelentene. (Kármán Gabriella)

A műkereskedelem számos szereplője már felismerte, hogy a forgalomba hozott hamisítványok rombolják a szakmai hírnevét. A hamisítványok felderítésére és a vásárlók bizalmának megerősítésére a Sotheby’s 2016-ban megvásárolt egy műtárgyvizsgálati laboratóriumot. (Váli Zsuzsánna)

Az eredeti művek jellemzőit összegyűjtő „pozitív” adatbázis a „negatív”, vagyis a vitatott eredetű művek adatbázisának viszonyítási alapját képezheti […] feldolgozott adataikból az adott alkotókra, vagy korszakukra, de akár iskolákra, csoportokra jellemző kapcsolódási pontok kirajzolódása is várható, ami nagyban megnehezíti a hamisítók dolgát, viszont a hamisítványok kiszűrését jelentősen megkönnyíti. (Kovácsné Gőgös Ágota)

A connoisseur, a filológus és az antikvárius szimbiózisából nevelt műértő, vizuális készségek és jártasságok birtokában, megfigyelései révén képes az attribúcióra és annak ellenkezőjére, a dezattribúcióra. Magyarország a származástörténet nélküli tárgyak birodalma. (Lengyel László)

A Beltracchi-ügyben a berlini tartományi bűnügyi hivatal illetékes egysége igen alapos munkát végzett. A kölni bíróság azonban láthatóan az ügy gyors lezárására törekedett és már kilenc tárgyalási nap után ítéletet hirdetett. A per, ahogy azt a kutatásaikról könyvében beszámoló két német kulturális újságíró, Koldehoff és Timm fogalmaz: „legjobb esetben is csak a nemzetközi műpiac hiszékenységből, oda nem figyelésből, kapzsiságból összeállt jéghegyének csúcsát mutatta meg”. A művek eredetiségének tisztázásában fontos eszközt jelentő oeuvre-katalógusok összeállítását – a két előbbi német szerző javaslatai szerint – ne a műkereskedelem szereplői végezzék […] ez a munka legyen közpénzekből finanszírozott feladat, amelynek elvégzésében például a múzeumok és a szakirányú felsőfokú oktatási intézmények vállalhatnának nagyobb szerepet. (Emőd Péter)

A felelősség kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ma már nem csupán a nemzetközi egyezményekből és az uniós közösségi jogból adódóan, hanem a magyar örökségvédelmi szabályozásban is megjelent a vevő és a közvetítő (műkereskedő) részére előírt „kellő gondosság és körültekintés”. Ennek alkalmazása – alaposabb tájékozódás, az adatforrások és adatbázisok ellenőrzése – révén nem csupán a lopásból vagy más jogsértésből eredő károkat lehet kiküszöbölni, hanem hozzájárul a hamis tárgyak kiszűréséhez is. (Buzinkay Péter)

A hamisítványokról való diskurzus szinte mindig konfliktusokhoz vezet. A hamisítványok elleni harc legfontosabb fegyvere […] az állandó tudományos diskurzus és a megszerzett tudás (ismeret és tapasztalat) folyamatos átadása. Ennek a tudásnak a megszerzéséhez pedig az első lépés, hogy kutatjuk, feldolgozzuk és közkinccsé tesszük múltunk emlékeit, a magyar festők életművét. (Kieselbach Tamás)