Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása az Európai Uniónak a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelemre irányuló 2009–2012 közötti vámügyi cselekvési tervéről

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent hétoldalas állásfoglalás letölthető itt:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:071:0001:0007:HU:PDF