ujvari_diplomadij_plakat_2013_1_1

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja, hogy a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatók diplomadolgozatuk témáját szellemitulajdon-védelmi szempontból is feldolgozhassák. A hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést kapnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe, és olyan tudásra tesznek szert, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak. A pályázat írásához az SZTNH térítésmentes képzést és szakmai támogatást biztosít. A pályázaton a 2012/13. tanévben felsőfokú alap- és mesterképzésben tanulmányokat folytató, végzős hallgatók vehetnek részt.

A végzős hallgató feladata, hogy választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának meghatározott szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait feltárja minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát újdonság, oltalmazhatóság, illetve hasznosíthatóság szempontjából.

A hallgatók az alábbi négy kategória egyikében pályázhatnak:

1.         szabadalom/használatiminta-oltalom,
2.         védjegyoltalom,
3.         formatervezésiminta-oltalom,
4.         szerzői jog.

A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra.

Első díj kategóriánként:                    150 000 Ft
Második díj kategóriánként:              125 000 Ft
Harmadik díj kategóriánként:            100 000 Ft

A pályázati jelentkezés határideje:             2013. március 5.

A diplomadíj-pályázat leadási határideje:          2013. június 29.

A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ olvasható a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján.