Szakmai és társadalmi egyeztetést követően 2012. június 25-én fogadta el a parlament az új Büntető törvénykönyvet, amely jövő héten, július 1-jén lép hatályba, egy évvel megszavazását követően. A hétfőn tartott sajtótájékoztatón dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár elmondta, hogy az új kódexet tettarányos szemlélet jellemzi, azaz elsősorban az elkövetett cselekményből kiindulva szabályozza a társadalom igazságérzetének megfelelő büntetéseket. Hozzátette, júliusban várhatóan megjelenik a Btk. “hivatalos” kommentárja is, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész szerkesztésében ügyészek és más szakemberek készítettek el.

Az új Btk-ban önálló fejezetbe kerültek a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények, amire aszellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos sajátos érdekek, így különösen a szellemi teljesítmények alkotóinak elismeréséhez és ösztönzéséhez, a kreativitás és az innováció előmozdításához fűződő érdekek védelme miatt került sor.
A következő tényállások szerepelnek a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények fejezetben: bitorlás, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása, iparjogvédelmi jogok megsértése.

Az e tényállásokat érintő legfontosabb változások, hogy a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése valamint az iparjogvédelmi jogok megsértése csak akkor számít bűncselekménynek, ha az elkövetés százezer forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoz. Ezen értékhatár alatt szabálysértésnek minősül a jogsértés. Új büntethetőséget kizáró ok került be a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése tényállásba: ez azokat a felhasználói magatartásokat veszi ki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, amelyek során a jogsértés mértéke nem jelentős és a cselekmény közvetett módon sem irányul jövedelemszerzésre. Ilyen esetek tipikusan az illegális forrásból való letöltések és a különböző fájlmegosztó rendszerek használata.

További információ a szellemi tulajdont sértő bűncselekményeket érintő változásokról itt olvasható.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 2013. május 15-én konferenciát szervezett a jogalkalmazók számára az új Btk. alkalmazására való felkészülés érdekében. A konferenciáról további információ elérhető itt.

A szellemi tulajdont sértő bűncselekményeket érintő változásokat a következő táblázat foglalja össze.

Az új Büntető törvénykönyv egy másik fejezetében, az egészséget veszélyeztető bűncselekmények között szintén történt változás. Egy új tényállással, az egészségügyi termék hamisításával bővül a kódex, ami a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben segíti a jövőben a jogérvényesítést. További információ a témában itt.