A szellemitulajdon-jogok érvényesítése érdekében hozott vámintézkedésekről szóló éves bizottsági beszámoló szerint az uniós vámhatóságok 2012-ben mintegy 40 millió olyan terméket foglaltak le, amelyek felvetik a szellemitulajdon-jogok megsértésének gyanúját. Bár ez a szám 2011-hez képest javulást mutat, a lefoglalt áruk értéke még mindig magas, majdnem 1 milliárd eurót tesz ki.

A Bizottság által közzétett beszámoló statisztikákat is közöl az Unió külső határain lefoglalt hamis termékek típusairól, származási helyéről és szállítási módjáról. A lefoglalás nagy arányban (31%) cigarettát érint, ezt követik az egyéb áruk (üveg, lámpa, ragasztó, elem, mosópor stb. – 12%) és a csomagolóanyagok (10%).
2012-ben továbbra is a postai és a futárcsomagok tették ki a vámügyi beavatkozások kb. 70%-át; a lefoglalások 23%-a postai gyógyszerszállítmány volt.

Algirdas Šemeta, az adó- és vámügyért, az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos szerint „a vámszervek jelentik az EU első védvonalát a törvényes vállalkozásokat hátrányos helyzetbe hozó hamis termékek ellen. A mai beszámoló rámutat a vámhatóságok ezen a területen végzett munkájának intenzitására és fontosságára. A nemzetközi partnerekkel, az iparral és a tagállamokkal folytatott együttműködés révén a jövőben is törekedni fogok arra, hogy Európában még hatékonyabbá váljon a szellemitulajdon-jogok védelme.”

A hamis termékek továbbra is elsősorban Kínából érkeznek, egyes termékkategóriákban azonban más országok emelkednek ki: az élelmiszerek terén Marokkó, a CD-k, DVD-k és dohánytermékek (elsősorban az elektronikus cigaretták és folyékony töltetük) terén Hongkong, a csomagolóanyagok esetében Bulgária.

A feltartóztatott áruk körülbelül 90%-át megsemmisítették, vagy a jogsértés megállapítása érdekében bírósági eljárást kezdeményeztek ezekkel kapcsolatban.

 

Háttér-információk

Az Európa 2020 stratégia kiemeli, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme az uniós gazdaság egyik sarokköve és a jövőbeli növekedés meghatározó tényezője például a kutatás, az innováció és a foglalkoztatás területén. A szellemitulajdon-jogok hatékony érvényesítése az egészség és biztonság szempontja miatt is fontos, mert bizonyos, nem előírásszerűen előállított hamis termékek (például élelmiszerek, testápolási cikkek és gyermekjátékok) súlyos veszélyt jelenthetnek az uniós polgárokra.
Az uniós vámhatóságok döntő szerepet játszanak abban, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértő termékek ne jussanak be az Unió területére. 2000 óta a Bizottság évente beszámolót tesz közzé a vámhatóságok szellemitulajdon-jogok érvényesítéséhez kapcsoló tevékenységeiről. A nemzeti vámigazgatási szervek által a Bizottságnak megküldött adatokon alapuló beszámoló értékes adatokkal szolgál a szellemitulajdon-jogok unióbeli megsértésének elemzéséhez, valamint a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjához hasonló uniós intézmények számára.
2013 júniusában új rendeletet fogadtak el a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésével kapcsolatban (lásd MEMO/11/332 és MEMO/13/527), amely megerősíti a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésére vonatkozó szabályokat.
2012. december 10-én a Tanács a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelem jegyében új uniós vámügyi cselekvési tervet fogadott el a 2013–2017-es időszakra vonatkozóan (lásd: MEMO/12/967).
A cselekvési terv a következő stratégiai célkitűzéseket tartalmazza:

  • a szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítésére vonatkozó új uniós jogszabályok eredményes végrehajtása és nyomon követése;
  • a szellemitulajdon-jogokat sértő áruk kereskedelmének megakadályozása a nemzetközi ellátási láncban;
  • a szellemitulajdon-jogokat sértő áruk kereskedelme terén megjelenő fő trendek elleni küzdelem;
  • a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjával és a bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködés megerősítése.

A lefoglalt árukról videofelvételek láthatók az EbS oldalán itt. Fényképek pedig itt találhatóak.