A vállalkozásfejlesztésben, különösen a nemzetközi piacokra törekvő magyar vállalkozások fejlesztése, felkészültségének javítása érdekében elengedhetetlen a szellemi tulajdonjogok megfelelő védelméről való gondoskodás, valamint a külpiacra szánt termékek minőségének, jogszabályi és műszaki megfelelőségének biztosítása. Ezen ismereteknek a vállalkozásokhoz való eljuttatása érdekében indult el a HENT Kereskedelmi és Ipari Szekciójának kezdeményezésére egy előremutató program, amelynek első lépéseként a HITA azon munkatársai vettek részt a szeptember 11-én és szeptember 26-án megtartott képzéseken, akik az exporttevékenységet folytató, illetve folytatni kívánó vállalkozások kapcsolattartói.

A képzésekre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), a HITA, a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft., a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TÜV) és a HENT együttműködésével kerülhetett sor. Az SZTNH és HENT előadóinak köszönhetően a résztvevők megismerhették, hogy hogyan szolgálhatnak a szellemitulajdon-védelmi eszközök a vállalkozások versenyképességének javítására, milyen iparjogvédelmi oltalmak szolgálhatnak a vállalkozások új technológiai megoldásainak vagy éppen márkanevüknek a védelmére itthon és a nemzetközi piacon, illetve hogy szellemitulajdon-védelmi szempontból milyen stratégiai kérdéseket kell mérlegelniük a cégeknek a külpiacra lépés előtt. Emellett fontos hangsúlyt kapott a képzésben a külpiaci tevékenység során felmerülő, a szellemi tulajdonjogok megsértéséből következő kockázatok bemutatása, és hogy ezen jogsértési, hamisítási jelenségek ellen milyen megelőző intézkedésekkel élhetnek a cégek, illetve jogsértés esetén milyen eszközökkel szerezhetnek érvényt jogaiknak. A TÜV többek között a megfelelőség-értékelés és a nemzetközi tanúsítások folyamatait ismertette meg a HITA munkatársaival.

A HENT Kereskedelmi és Ipari Szekciójának vezetője, Gláser Tamás elmondta: „A képzés meghirdetői és a HENT kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások külföldön és külföldi cégek Magyarországon tisztában legyenek a műszaki tanúsítással és az iparjogvédelmi jogokkal, hisz ezzel versenyelőnyt szereznek a versenytársakkal szemben illetve a hamisítókkal szemben is eredményesen fel tudnak lépni. A képzés terveink szerint egy hosszú távú együttműködés kezdete, a HITA-s munkatársak tapasztalatai, visszajelzései alapján szeretnénk a jövőben vállalkozások részére ágazatok szerinti bontásban is ezen témákban képzéseket, konzultációkat szervezni, ezen ismeretek ugyanis alapvető fontosságúak és nélkülük versenyhátrányt szenvednek mind a hazai piacon, mind a külpiacon tevékenykedő cégek.”

A HITA üdvözölte a képzések megtartását. Dr. Kerekes György, a HITA befektetési és üzletfejlesztési elnökhelyettese kiemelte: „A szervezeteink közötti példaértékű együttműködés eredményeként a kis- és középvállalatok sikeres külpiacra jutását támogató, hasznos ismereteket sajátíthatnak el a képzésen résztvevő munkatársak. Reményeink szerint kollégáink az itt megszerzett információkat munkájuk során eredményesen fogják tudni kamatoztatni, ezzel hozzájárulva a megfelelőség tanúsítás és szellemitulajdon-védelem tudatosság növeléséhez az exporttevékenységet folytató vállalkozások körében.”

A képzés programja letölthető itt.

A képzésen készült fotók megtekinthetők itt: