Az október 3-tól november 17-éig tartó pályázati időszak alatt több mint hatezer látogatója volt a pályázati oldalnak a hivatal honlapján.
Hetvenhárom pályamű érkezett be magyar nyelv és irodalom, dráma, informatika, ének-zene, környezetismeret, etika, fizika, kémia, történelem és osztályfőnöki órák keretében történő szellemitulajdon-védelmi tartalmak feldolgozására, de volt példa idegen nyelvi óra keretében való ismeretátadási javaslatra is.

A pályázatok bírálata jelenleg zajlik, az eredményhirdetés december 17-én lesz egy ünnepélyes díjátadó keretében. A díjakat az SZTNH, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, a ProArt és a Microsoft ajánlotta fel.

A pályázat eredményeként beérkezett óravázlatok az SZTNH és a HENT honlapján elérhetőek lesznek. Példákkal, ötletekkel, jó gyakorlatokkal fognak szolgálni a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, szemléltetve, hogyan érdemes szellemitulajdon-védelmi tartalmakat beépíteni a tanórák anyagaiba.

Háttér-információ

A pályázat célja, hogy a szeptembertől életbe lépett új kerettantervekben dedikáltan megjelenő legfontosabb szellemitulajdon-védelmi témák feldolgozására ösztönözze a közoktatásban dolgozó pedagógusokat.
Pályázni lehetett lényegében bármilyen óra keretén belül, illetve könyvtárhasználathoz kapcsolódóan, egy vagy több komplett óra anyagával, ami tartalmazta az óravázlatot, az óra levezetését segítő instrukciókat és a szükséges kiegészítő anyagokat.
További részletek a pályázatról itt olvashatóak.