Az Európai Bizottság 2013. december 5-én társadalmi konzultációt kezdeményezett az Európai Unió szerzői jogának reformja érdekében, a tagállamok kormányainak és piaci szereplőinek bevonásával. A széles körű konzultáció ez év március 5-éig tartott, amelynek keretében az Európai Bizottság „Az egységes digitális piacon megjelenő tartalomról” című (IP/12/1394) közleménye kapcsán fejthették ki a résztvevők véleményüket.

A konzultáció a digitális kor szerzői jogi aktualitásaira koncentrált, így előkerültek a területi elven működő szerzői jognak az európai egységes piac keretében felmerülő gyakorlati problémái, a jogharmonizáció kérdése, illetve a jelenleg hatályos kivételek és korlátozások körének revíziója.  További fontos eleme a szerzői jog reformjának a hatályos jogszabályok végrehajtásának hatékonyabbá tétele, a szabályozás minél szélesebb körben való kiterjesztése, de szó esett az EU -piacának töredezettsége által felvetett szerzői jogi problémákról is. Az Egyesült Királyság álláspontja szerint egy széles, rugalmasabb szabályozási keretet tart elképzelhetőnek az EU szerzői jogi reformjának eredményeként.