A 2014. február 26-án elfogadott irányelv a szerzői és szomszédos jogok közös kezelésével foglalkozó szervezetek felépítésére, működésére, irányítására nézve határoz meg minimum követelményeket, abból a célból, hogy – a 2011-ben bevezetett hazai reformokkal egyező irányban – erősítse e szervezetek átláthatóságát. Az új szabályozás tagállami átültetését követően a jogosultak számára több lehetőség nyílik majd arra, hogy beleszólhassanak a jogaik kezelését végző szervezetek döntéseibe, valamint biztosított lesz számukra, hogy a nekik járó jogdíjakhoz megfelelő időben hozzájussanak.

Az irányelv másik nagyon fontos eleme, hogy megteremti a határokon átívelő online zenei felhasználások (mint a zeneletöltés és a streaming) hatékony engedélyezésének új kereteit. Ezáltal a digitális zenepiac szabályozásának egyik fontos sarokpontja született meg, melynek várt következménye az európai zenei kínálat kiszélesítése, és a repertoárokhoz való egyszerűbb hozzáférés biztosítása.

Az irányelv teljes szövege magyar nyelven itt olvasható.

Az irányelv rendelkezéseit átültető magyar szabályozás megalkotásának határideje 2016. április 10.