A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában (04. 30.) megjelent a Kormány 138/2014. (IV. 30.) rendelete az árva mű felhasználásának részletes szabályairól (8815. o.).

A kormányrendelet az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a magyar jogba való átültetését tette teljessé. Az irányelv alapvető szabályait a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvénnyel megvalósított módosítása szolgálta.

Az irányelv és az átültetésére irányuló hazai szabályozás fő célja az európai kulturális örökség digitalizálásának és hozzáférhetővé tételének előmozdítása oly módon, hogy lehetővé teszi bizonyos feltételek mellett az olyan művek felhasználását, melyek szerzői ismeretlenek vagy ismeretlen helyen tartózkodnak (árva művek). Az új rendelkezések gyakorlati és pénzügyi könnyebbséget jelentenek az ilyen műveket felhasználni kívánó hazai ún. kedvezményezett intézményeknek (könyvtárak, archívumok, oktatási intézmények stb.). Immár lehetővé válik számukra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától kérelmezett hatósági engedély és az ezzel összefüggésben felmerülő igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül végezzék a gyűjteményük részét képező, szerzői jogi védelem alatt álló, de árvának minősülő művek digitalizálását és a nyilvánosság számára történő online hozzáférhetővé tételét.

Az új kormányrendeletben foglalt szabályozás ki fogja egészíteni a 2009 óta hatályos 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet tartalmát, mellyel hazánk az uniós tagállamok közül elsőként határozta meg az árva mű felhasználásának engedélyezési modelljét. Az árva művekre vonatkozó új 2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szabályai az Szjt. szabályozásával egyidejűleg, 2014. október 29-én lépnek majd hatályba.