A látogatás során az SZTNH képviselői ismertették a hivatalt és működését, majd a magyar nyomtatott és digitális könyvkiadással és piackutatással kapcsolatban válaszoltak a delegáció tagjai által feltett kérdésekre.

Elsőként a Szerzői jogi főosztály vezetője, Lábody Péter mutatta be az SZTNH működését, kitérve a hivatal elhelyezkedésére a magyar közigazgatás rendszerében, jogi státuszára, kompetenciáira, felépítésére, majd ezt követően rövid tájékoztatót adott főosztálya tevékenységi területeiről.

Röviden vázolta az EU-ban a szerzői jogi szabályozás reformja érdekében jelenleg folyó uniós konzultációt, részletesebben kitérve a hazánkban alkalmazott engedélyezési folyamatokra, különösen az árva művek engedélyezésére és az ott várható változásokra. Ezt követően a digitalizált irodalmi művek kapcsán beszélt az e-kölcsönzésről, érintve az uniós kivételek és korlátozások alkalmazását.

Prezentációja végén bemutatta a főosztályhoz kapcsolódó Szerzői Jogi Szakértői Testület tevékenységét is.

A szerzői jog nemzetgazdaságban elfoglalt helyéről Zugh Kinga, a Szerzői jogi főosztály munkatársa tájékoztatta a delegáció tagjait. Előadásában nagy hangsúlyt kapott a változó hozzáadott érték, kibocsátás, foglalkoztatottság és a munkajövedelem hatására bekövetkező trendek megváltozása. A kínai fél elmondta, hogy a CAPP maga is végez 2007 óta hasonló felméréseket, sőt a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO) is nyújtottak már be ebben a témában jelentést.

A delegáció a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) tevékenységéről is tájékoztatást kapott. Titkára, Németh Mónika a HENT közigazgatási struktúrában elfoglalt helyéről, összetételéről, működéséről és tevékenységéről beszélt. Bemutatta a HENT 2015-ig hatályos Akciótervét és a benne foglalt célkitűzéseket, majd kitért a testület által létrehozott munkacsoportok tevékenységére is. Ismertette a HENT jogérvényesítés területén végzett munkáját és röviden bemutatta a Testület tudatosságnövelésben betöltött szerepét (weboldalát, hírlevelét, facebook oldalát és blogját).

A találkozó végén a két fél biztosította egymást a további kapcsolattartásról, kialakítva a folyamatos együttműködés feltételeit.