A tanulmány a kereskedelemmel foglalkozó vállalatok körében végzett termékhamisítással összefüggő tapasztalatok, a termékhamisítás megítélésének és a hamisítással szembeni hatékony fellépés érdekében tehető lépések alternatíváinak megismerését tűzte ki célul.

A 700 fős telefonos minta, valamint a 30 személyes megkeresés alapján elmondható, hogy a kereskedelmi cégek egyharmada teljes mértékben tisztában van a hamisítás tényével. Jellemzően bármely cégnél előfordulhat hamisított termék, melyek bekerülése ellen gyakorlatilag nem vagy csak részben tudnak fellépni.

A kutatás során egyértelművé vált, hogy a jövőben nélkülözhetetlen lesz az állam részéről a hamisítás elleni fellépés, a cégek működésének, elfogadásának alapfeltételeként az attitűdöknek is változni kell, minőségi és mennyiségi oldalról egyaránt. A termékhamisítással szemben a kereskedői oldalról a súlyos büntetés elve fogalmazódik meg, melyben partnerként kívánnak részt venni.

Mindezzel szoros összefüggésben láthatóvá vált az is, hogy a kereskedők jelentős része elítéli azokat a gazdasági egységeket, amelyek hamisított terméket állítanak elő vagy forgalmaznak. Ebből az is következik, hogy a piaci versenyben a cégek hosszú távú fennmaradását a minőség és eredetiség, a megbízható beszállítói hálózat jelenti.

A tanulmány pdf-ként letölthető itt: Kutatási jelentés kereskedelmi cégekről