Mindhárom olyan témával foglalkozik, amellyel naponta találkozunk valamennyien, de a mindennapos öltözködés, zenehallgatás vagy filmnézés közben valószínűleg nem a szellemitulajdon-védelmi aspektusok kötik le a figyelmünket.

Ujvári Petra: “Divatjog a kifutón” – a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemitulajdon-jogok tükrében című TDK-tanulmányában a divatipar jogi védelmének történeti áttekintése mellett összehasonlítja az amerikai és az európai szabályozást, miközben érdekes kérdésekre keresi a választ. Például: szükség van-e egyáltalán a divatiparban szellemitulajdon-védelemre? Miben különbözik a trendkövetés, a hamisítás és az utánzás? Mit jelent a trade dress? Hogyan védi a divatipart az európai közösségi formatervezésiminta-oltalmi rendszer a divatkalózok támadásától?

(A cikk teljes terjedelmében, PDF-formátumban letölthető a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/201502-pdf/01.pdf)

Nyirő Márton – Berki-Süle Margit: Az illegális zeneletöltés társadalmi és szakmai megítélése egy legális zenehallgatást támogató termék, a Deezer piaci lehetőségein keresztül című cikkéből nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy miért nem haldoklik a zeneipar, hanem a szerzők saját kutatási eredményeiket is bemutatják. A szerzői jog legforrongóbb területén, a gyakorlatilag eltűnt fizikai hanghordozók helyébe lépő legális és illegális zeneletöltések világában különösen szükség van az útmutatásra.

Timár Adrienn: Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: a filmipar XXI. századi jogi kihívásai a “character merchandising” területén

A szerző cikkében a filmekben szereplő karakterek jogi védelmének lehetőségeit vizsgálja, a karakterek megalkotásától a védelmi időn át egészen az előforduló szerződéstípusokig, ill. a jogtalan felhasználásig, a szerzői, a védjegy- és a versenyjog aspektusából.

Amint a fenti rövid ismertetésből is kitűnik, az SZTNH kéthavonta megjelenő folyóirata a szakemberek számára színvonalas szakmai fórumként szolgál (a szónak a nyilvános megmutatkozásra, illetve a komoly vitákra utaló jelentésében egyaránt), az érdeklődő laikusok számára pedig a fontos orientációs bázis szerepét tölti be.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle egyes számai megvásárolhatók a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálatán (Budapest, 1054 Akadémia utca 21.).

Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR), Budapest VIII., Orczy tér 1. (levélcím: 1900 Budapest), e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu címen, valamint valamennyi postán és a kézbesítőknél.
1 példány ára: 2100 Ft (2000 Ft + 100 Ft áfa), a teljes évfolyam ára (6 szám): 12 600 Ft (12 000 Ft + 600 Ft áfa).

A folyóirat internetes változata megjelenéskor tartalmazza a tartalomjegyzéket és az átfogó tanulmányok kivonatát, majd a megjelenéstől számított hat hónap múlva csatoljuk a kiadvány teljes tartalmát PDF-formátumban.