Ez a sajtóközlemény a BPHH egyik 2014. évi tanulmányára épül, amely az Unió polgárai – köztük a fiatalok – szellemi tulajdonjogról alkotott véleményét vizsgálta. Az eredmények azt mutatják, hogy az Unióban élő, 15-24 éves korosztályba tartozó tíz fiatal közül nyolc úgy véli, hogy a hamisított áruk vásárlása negatív hatással van a gazdaságra, kétharmaduk pedig egyetért azzal, hogy az illegális letöltések veszélyt jelentenek a gazdaságra és a munkahelyekre. Ezzel szemben 50%-uk tiltakozási módként vagy jó vételként tekint a hamisítványok vásárlására. 57%-uk úgy gondolkodik, hogy a szerzői joggal védett tartalmak törvénytelen megszerzése elfogadható, ha azokat személyes használatra szerzik be.

A BPHH elnöke, António Campinos szerint „A weboldal a 2014. évi tanulmányunk megállapításai alapján készült. Célja, hogy új megvilágításba helyezze a szellemi tulajdont, ezért olyan európai fiatalokat szólaltat meg, akik a szellemitulajdon-jogokat vállalkozásaik támogatására, illetve megélhetésük, hobbijaik és érdeklődési körük kapcsán használják. A weboldal interaktív: egyrészt arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fiatalok hogyan vélekednek a szellemi tulajdon saját életükre gyakorolt hatásairól, másrészt várjuk videóikat is a témában.”

Az „Ideas Powered” weboldalt egy Facebook- (https://www.facebook.com/IdeasPowered) és egy Twitter-profil (https://twitter.com/IdeasPowered) is támogatja.

Az „Ideas Powered” a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal kezdeményezése. A BPHH a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontján keresztül hívja fel a figyelmet a szellemi tulajdon értékére és tiszteletben tartásának fontosságára. A BPHH az Unió legnagyobb szellemitulajdon-ügynöksége, amely közösségi védjegyek és formatervezési minták bejegyzésével foglalkozik. A Hivatal 2012 óta felel a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja munkájáért is. A Megfigyelőközpont egy, az állami és a magánszektor képviselői és a civil társadalom által alkotott hálózat, amely számos terület szakértői és szakmai érintettjeit fogja össze, akik technikai jártasságukat, tapasztalataikat és ismereteiket felhasználva védik és mozdítják elő a szellemitulajdon-jogokat, és támogatják a vonatkozó törvények betartatásában közvetlenül részt vevőket.

Az „Európai polgárok és a szellemi tulajdon: megítélés, tudatosság és magatartás” című tanulmányt a Szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos Jogsértések Európai Megfigyelőközpontján keresztül eljáró BPHH tette közzé 2014-ben.