Az azóta eltelt években a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi intézményei – csakúgy, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala változatos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és kezdeményezésekkel valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi tulajdon oltalma népszerűsítését és fáradságos művelésének társadalmi figyelemmel való elismerését, kezdetektől célul tűzve az ars és a techné összekapcsolását a magyar művészeti és technológiai kultúra örökségének ápolásában, közvetítésében és védelmében jeleskedő intézmények előtti tisztelgéssel – az ugyancsak 2000-ben alapított Millenniumi Díjával.

Az emberi alkotó tevékenység egyaránt hajtóereje a haladásnak a tudományban, az üzleti életben, a technológiában és a művészetekben – azaz az ember minden emberi törekvésében. E korlátlan erőforrás felismerése, fejlesztése és gazdasági tőkeként való hasznosítása kulcsfontosságú korunk világában ahhoz, hogy javíthassunk az emberi élet minőségén.    A világnap budapesti ünnepségén, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, 2016. április 26-án került sor a 2016. évi Millenniumi Díjak átadására. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, akkori nevén a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a magyar millennium évében a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó intézmények elismerésére.  A világnap alkalmából köszöntőt mondott Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és Török Ferenc, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnöke.

A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2016-ban 

A magyar kortárs építészet, urbanisztika és tudatos civil társadalom ügyének meghatározó képviselője, a Kortárs Építészeti Központ.

A fotóművészeti örökségünk feltárásában, gondozásában csakúgy, mint a kortárs alkotók bemutatásában, a művészeti ág népszerűsítésében kiemelkedő szerepet játszó Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház.

A kiemelkedő innovatív tevékenységét példaadóan körültekintő szellemitulajdon-védelmi tudatossággal gondozó Norma Instruments Zrt.

A közös jogkezelő szervezetek által képviselt jogosultak érdekeinek védelmében példaadó hatékonysággal tevékenykedő ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért.

A szellemitulajdon-védelem, az innováció, a tudomány és a technika törekvéseinek és vívmányainak televíziós népszerűsítésében több évtizedet átfogóan eredményes SolartFilm.