Az Európai Unió Bírósága annak kapcsán foglalt állást, hogy egy Franciaországban élő brit szerző, P. Pinckney pert indított az osztrák Mediatech ellen, miután tudomására jutott, hogy zeneszámait a Mediatech az engedélye nélkül Ausztriában CD-n többszörözte, majd a Crusoe és az Elegy brit cégek különböző, az interneten – többek között toulouse‑i otthonából is hozzáférhető – oldalakon forgalmazták. A férfi 12 dalát, amelyek még a 70-es években születtek és Pinckney a szövegírója, zeneszerzője és előadója is, az Aubrey Small együttessel rögzítették eredetileg bakelit lemezre.

A brit szerző 2006-ban Franciaországban, francia bíróság előtt indította el a Mediatech ellen az eljárást a szerzői jogainak megsértésével okozott kár megtérítése iránt.

A francia bíróság azért fordult előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az európai fórumhoz, mert az osztrák fél vitatta a francia bíróság joghatóságát. Az osztrák cég szerint ugyanis vagy az alperes székhelye szerinti, azaz osztrák bíróságok, vagy a károkozás helye szerinti ország, azaz az Egyesült Királyság bíróságai járhatnának el az ügyben, ugyanis a CD-k a brit cégek megbízásából készültek, azaz a jogsértés ott történt.

A kérdés tehát az volt, hogy a szerző kérhet-e szerzői jogi jogsértés miatt kártérítést egy olyan tagállam bírósága előtt, amelynek annyi a kapcsolata a jogsértéssel, hogy az interneten közzétett tartalom abban az országban is hozzáférhető.

Az Európai Unió Bíróságának 2013. október 3-i döntése alapján a szerzői vagyoni jog megsértése esetén eljárhat azon tagállam bírósága, amely tagállam védelemben részesíti a szerzői által hivatkozott vagyoni jogokat és az állítólagos kár bekövetkezhet a bíróság illetékességi területén. A kár esetleges bekövetkezésének veszélye pedig különösen abból ered, hogy a megkeresett bíróság illetékességi területén is hozzáférhető internetes oldalon keresztül beszerezhető azon alkotás többszörözött példánya, amelyhez a szerző által hivatkozott jogok kapcsolódnak. E bíróság joghatósága azonban kizárólag az azon tagállam területén bekövetkezett károkra terjed ki, amelyhez e bíróság tartozik.