2013-ban a kötet egy teljesen önálló weboldalt kapott és frissült is a szerzői jog területén időközben bekövetkezett jogszabálymódosítások értelmezésével. A Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépésével egyidejűleg számos ágazati jogszabály is módosult, ezek közé tartozik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény is. A Kézikönyv legfrissebb változata azonban nem csak azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek kifejezetten megváltoztatták az Szjt. korábbi szövegét (ld. az új utalószabályt a Ptk. háttérnorma-voltára), hanem azokra a kérdésekre is kitér, amelyek ugyan nem jelennek meg az Szjt-ben szövegszerűen, de abból fakadóan, hogy a szerzői jogi szabályok háttérnormája a Ptk., mégis hatnak annak érvényesülésére is (például a jogszavatossági kérdések, vagy a jogátruházás speciális rendje). Az új Ptk-val kapcsolatos újdonságokat dr. Faludi Gábor tollából ismerhetik meg az olvasók.

A szerzői jogok érvényesítésének a polgári és a büntetőjogi eszköztáron túli, harmadik pillére a vámjog, amelynek ugyan az Európai Unióhoz való csatlakozás óta kisebb a gyakorlati jelentősége, mégsem lehet hallgatni róla egy, a jogérvényesítés valamennyi eszközét teljességre törekedve bemutató kötetben. A vámjogi eszköztár az uniós szabályozás módosulása, sőt: újrakodifikálása miatt jelentősen megváltozott az elmúlt hónapokban, így e fejezet szinte teljesen új tartalommal olvasható. Az új rendelkezésekkel kapcsolatos tudnivalókat dr. Jókúti András, dr. Lukácsi Péter és dr. Bérczes László mutatja be.

Végül, ahogy minden eddigi frissítés során, a legutóbbi Szjt-módosítások eredménye is megjelenik a kötetben: az új szabad felhasználások, a közös jogkezelést érintő legújabb rendelkezések ugyanúgy elemzésre kerülnek, mint a legfrissebb európai bírósági döntések. A kötetbe bekerült már a 2014 őszén hatályba lépő új árvamű-rendelkezések első elemzése is. A frissítést dr. Kabai Eszter és dr. Grad-Gyenge Anikó végezték el.

A kötet – ahogy korábban is – ingyenesen letölthető a www.szerzoijogikezikonyv.hu weboldalról, és elektronikus forrásként, weboldalként is használható. A megújult kereső a könnyebb és gyorsabb eligazodást szolgálja.