Az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdon Hivatala (UK IPO) frissítette jelenleg futó kutatási programját úgy, hogy az hozzájáruljon a szakpolitikák tényanyagának kialakításához, valamint azok fejlesztéséhez valamennyi szellemi tulajdonjogra kiterjedően. A program célja, hogy támogassa a brit kormánynak a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági fejlődés megteremtésére fordított erőfeszítéseit. A kutatási prioritásokról szóló 2014-15-ös program kiegészíti a UK IPO 2014-2017-es időszakra vonatkozó stratégiáját és rendelkezésre bocsájtja azokat a tényekre alapozott ismereteket, amelyek szükségesek a szellemitulajdon-védelem erősítéséhez, fejlesztéséhez az Egyesült- Királyságban és nemzetközi téren egyaránt.

A UK IPO számos témában végzett kutatásokat külső megbízottak, saját munkatársai segítségével vagy más szervekkel közös projektek keretében a 2013-2014-mas években is. Ezek a kutatások elsősorban a szellemitulajdon-jogok és az ellenük elkövetett jogsértések egyes eljárási kérdéseire, gazdasági és társadalmi hatásaira, a tudatosságnövelés és a jogérvényesítés eszközeire fókuszáltak.

A fenti kutatási területek mellett a UK IPO további projekteket kíván megvalósítani szakpolitikai beavatkozásai hatásainak értékelésére a szerzői jogi, a formatervezésiminta-oltalmi és a szabadalmi területen folyamatban levő reformjait is érintve.

Ennek megfelelően a UK IPO fenti prioritásai mentén az alábbi területeket kívánja feltárni:

  • a jogérvényesítés vizsgálatán keresztül elsősorban a bitorlással felmerült költségek, a szankciók használata, arányossága és gazdasági hatásai;
  • a feltörekvő piacokon érvényesülő, a szabadalmak speciális kezelésének a brit szellemitulajdon-alapú iparágak hosszú távú versenyképességére gyakorolt hatása;
  • a védjegydíj-rendszereknek a védjegyek keresletére nemzeti és közösségi szinten gyakorolt hatásai, a védjegyek iránti kereslet trendjeinek és előrejelzésének kialakítása;
  • a szellemi tulajdon létező kereskedelmi platformjainak felülvizsgálata, értékelése a finanszírozás elérhetővé tételének megkönnyítése érdekében, valamint a szellemi tulajdonjogi ismeretek egyetemi kurzusokba illesztésének lehetőségei;
  • az Egyesült Királyság szellemitulajdon-védelmi rendszerének támogatása a brit kormány által kiemeltként meghatározott nyolc technológia területén;
  • a szerző jogi piac licencelési rendszere javításának, hatékonyabbá tételének lehetőségei;
  • az Európai Bizottság szerzői jogi javaslatai ténybeli hátterének feltárása és azokról a brit tisztviselők tájékoztatása.

Mindezekkel párhuzamosan a reformok értékelésére teljes értékelési stratégia kerül kidolgozásra és alkalmazásra.